fbpx

Frågeställare: Lars Olsson
Jag har en bod på tomten som har anor från början på 1900. Den har sjunkit rejält på grund dels rutten stomme och dålig dränering. Nu försöker jag lyfta för att kunna byta ut en del av syllen och för att får den hyfsat i våg. Jag tänker mig plintar under varje eller vartannat golvbjälklag. Hur djupt bör jag gräva för plinten? Använder jag domkrafter för lyften, lyfter jag i hörnen ? någon som vet ? / Lasse Boden är 8 x 3 meter

Svar:
Bodar och uthus byggdes sällan för att hålla i evighet och grundläggningen var ofta mindre noggrann. Trähus tål ju en del sättningar och skevheter och man kilade ofta in stenar om husen sjönk ned i något hörn. Men det hindrar ju inte att man kan säkra dem bättre nu. Djup för plintarna kan variera från 60 till 160 cm beroende på om marken är tjälfarlig och var i landet huset står. Avstånden mellan plintarna är beroende på bottenbjälklagets dimensionering och konstruktionens tyngd. Rådgör med en konstruktör.
Man brukar lyfta nära stödpunkterna så att man kommer åt att gräva och gjuta plinten utan att domkraften är i vägen. Förfarandet skiljer sig lite beroende på om det är timmer- eller regelkonstruktion. Mindre bodar kan man lyfta med en lång hävarm.