fbpx

Gamla varmbadhuset i Umeå

Län: Västerbotten
Ort: Umeå
Datum: 26-05-2011

Uppdatering sept 2016: I en artikel skriven av Balticgruppen läser vi ”Vi tänker återställa Varmbadhusets exteriör till det utseende huset hade som nybyggt, säger Jonas Olsson VD på Balticgruppen.” samt ”Varmbadhuset ska inrymma moderna kontorslokaler som uppfyller dagens krav på tillgänglighet, brandsäkerhet m m. Därför kommer byggnaden att förnyas ovan sockelvåningen i tegel. Delar av den gamla exteriören kommer att tillvaratas och återmonteras. På det sättet bibehålls byggnadens DNA.” Tillvägagångssättet låter ganska långt från det som är gängse inom den professionella svenska byggnads- och kulturmiljövården, nämligen att bevara så mycket originalmaterail som möjligt och endast byta ut sådant som inte kan repareras. Vad detta projekt handlar om är en rivning som efterföljs av ett försök till en rekonstruktion. Ambitionerna att återskapa huset originalutseende är dock enligt Balticgruppen stora och framtiden får utvisa i hur hög grad man lyckas med detta. /PS
Fastighetsägaren har dragit tillbaka sitt överklagande och varmbadhuset vid Strandgatan i Umeå har räddats från rivning! Balticgruppen överklagade kommunens beslut att avstyrka rivning till länsstyrelsen och sedan även förvaltningsrätten – men fick avslag i båda instanser. Ärendet gick därefter vidare till kammarrätten. Men nu har Balticgruppen ändrat sig och målet är avskrivet. Läs mer i Västerbottens-Kuriren. (Länk nedan).

Externa länkar
Rivningen av varmbadhuset ett faktum | Västerbottenskuriren 17 mars 2017
Varmbadhuset återfår sitt gamla utseende | Folkbladet 9 jan 2017
Balticgruppen vill renovera Varmbadhuset | 23 september 2016
Gamla badhuset räddas | Västerbottens-Kuriren 25 maj 2011
Balticgruppen restaurerar Umeås gamla varmbadhus

keyboard_arrow_up