Gamla varmbadhuset i Hagfors

Län: Värmland
Ort: Hagfors
Datum: 23-06-2014

Rivningshot. Gamla badhuset i Hagfors, uppfört ca 1912, hotas på nytt av rivning om den inte kan få ny användning. Byggnaden är välbevarad och utpekad i en kulturmiljöinventering från 1970-talet. Den bär på höga samhällshistoriska kulturvärden. Bakgrunden till rivningshotet är att kommunen inte behöver byggnaden längre och att man uppmätt förhöjda radonhalter. Radon är en gas som går att ventilera bort, och den utförda mätningen har gjorts med avstängd ventilation vilket påverkar resultatet negativt. Denna byggnad har stor potential att bli en fantastisk lokal för t ex en entreprenör eller förening. Nu väntar politiska beslut om dess framtid.

Uppdateringar
25-05-2016
“Samhällsbyggnadsavdelningen vid Hagfors kommun vill ha kommunfullmäktiges uppdrag att sälja det gamla varmbadhuset invid Forsskolan i centrala Hagfors. Byggnaden användes i flera år som undervisningslokal men efter att en radonmätning visade på mycket höga värden flyttade kommunen ut verksamheten och lokalen stängdes. Därefter tänkte kommunen riva huset men starka protester stoppade planerna.” Källa: VF 25 maj 2015

En första seger är vunnen för dem som kämpat för ett bevarande av gamla varmbadhuset. Stort grattis önskar vi från Svenska Byggnadsvårdsföreningen. /PS

Externa länkar
Hagfors vill sälja varmbadhuset | VF 25 maj 2015
Välbesökt skyltsöndag med ljushyllning | VF 1 dec 2014
Rivning väntar år för Gamla badhuset
Gamla Varmbadhusets Vänner
Inga besked om gamla Varmbadhuset

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler