Gamla spritfabriken i Eslöv

Län: Skåne
Ort: Eslöv
Datum: 19-11-2008

Rivningshotat, rivningslovet upphävt av länsstyrelsen enligt 12 kap 4§ PBL. Spritfabriken byggdes i början av 1900-talet och är en av få gamla industribyggnader som står kvar i Eslöv.

Uppdateringar
15-01-2014
Eslövs Bostads AB har köpt tomten och planerar att bygga lägenheter och vill kunna riva den gamla spritfabriken för att sedan montera upp delar av den igen.

Externa länkar
Tiden rinner ut för Eslöfs spritfabrik