Gamla folkets hus i Askersund (Jägaren 2)

Län: Örebro
Ort: Askersund
Datum: 13-02-2017

Fastigheten uppfördes 1907 av Askersunds Fabriks- och Hantverksförening som teaterlokal. Byggmästaren hette Strandell och var bördig från Örebro. Snart kom fasigheten dock istället att användas som biograf och de första visningarna hölls redan 1913. Filmvisningarna har sedan fortsatt ända fram i modern tid. I början av 1980-talet övertogs fastigheten av Folkets Hus-rörelsen. Huset, som tillbyggdes 1924, har ett mycket välhållet originalskick med flertalet ursprungsdetaljer, som bland annat de stora spröjsade valvfönstren och entrédörrarna, bevarade. Huset är utpekat som bevarandevärt i Askersunds Stads bevarandeplan från 1984, framtagen av Örebro Läns Museum.
Kommunen har nu framfört önskemål om att riva fastigheten med motiveringen att den är i ett dåligt interiört och exteriört skick.
Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen anser vi att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och att den tillsammans med det samtida och intilligande sparbankshuset utgör ett värdefullt och omistligt inslag i Askersunds stadsbild. Vi anser också att dess skick inte alls är så dåligt som kommuen vill göra gällande. Med förhoppning om att Askersunds Kommun ska tänka om kring sitt rivningsbeslut har vi därför placerat gamla Folkets Hus i Askersund på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula Lista över hotade svenska kulturmiljöer.

Uppdateringar
19-02-2019
Byggnaden har övertagits av en förening som har för avsikt att göra en varsam renovering.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler