Gamla centralfängelset i Kristianstad

LänSkåne
Ort: Kristianstad
Datum: 31-03-2014

Rivningshot. Centralfängelset i Kristianstad från 1846 hotas av rivning. Byggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekt Carl Fredrik Hjelm. Fastighetsägaren har lämnat in en begäran om planbesked och en ansökan om förhandsbesked till stadsbyggnadskontoret. Där fanns två alternativ till framtida användning. I det första alternativet rivs samtliga byggnader på tomten och ersättas med vårdbostäder och trygghetsbostäder. I det andra alternativet behålls själva fängelsebyggnaden, medan murar och andra byggnader rivs för att ge plats för bostäder/trygghetsbostäder på tomten.

Uppdateringar
24-06-2014
Det gamla fängelset i Kristianstad har fått en ny ägare – Bivaröds Gård AB. Den nya fastighetsägaren säger att de såg en möjlighet att förvärva en fastighet i centrala Kristianstad men att man för tillfället inte har några planer för vad man ska använda lokalerna till. Framtiden är således fortfarande oklar för fängelsebyggnaden.
16-08-2016
Fängelset från 1846 har varit rivningshotat sedan 2013 men byggs nu om till studentbostäder av brödraparet Sven och Claes Olvegård på Bivaröds Gård. Grattis Kristianstad! / PS

Externa länkar
Cellerna görs redo för studenter | Kristianstadsbladet 10 juni 2016
Ägarna vill bygga bostäder i fängelset | Kristaianstadbladet 7 december 2016
Kommunen vill köpa fängelset
Oklar framtid för fängelsebyggnad