Gamla centralfängelset i Kristianstad

LänSkåne
Ort: Kristianstad
Datum: 31-03-2014

Rivningshot. Centralfängelset i Kristianstad från 1846 hotas av rivning. Byggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekt Carl Fredrik Hjelm. Fastighetsägaren har lämnat in en begäran om planbesked och en ansökan om förhandsbesked till stadsbyggnadskontoret. Där fanns två alternativ till framtida användning. I det första alternativet rivs samtliga byggnader på tomten och ersättas med vårdbostäder och trygghetsbostäder. I det andra alternativet behålls själva fängelsebyggnaden, medan murar och andra byggnader rivs för att ge plats för bostäder/trygghetsbostäder på tomten.

Uppdateringar
24-06-2014
Det gamla fängelset i Kristianstad har fått en ny ägare – Bivaröds Gård AB. Den nya fastighetsägaren säger att de såg en möjlighet att förvärva en fastighet i centrala Kristianstad men att man för tillfället inte har några planer för vad man ska använda lokalerna till. Framtiden är således fortfarande oklar för fängelsebyggnaden.
16-08-2016
Fängelset från 1846 har varit rivningshotat sedan 2013 men byggs nu om till studentbostäder av brödraparet Sven och Claes Olvegård på Bivaröds Gård. Grattis Kristianstad! / PS

Externa länkar
Cellerna görs redo för studenter | Kristianstadsbladet 10 juni 2016
Ägarna vill bygga bostäder i fängelset | Kristaianstadbladet 7 december 2016
Kommunen vill köpa fängelset
Oklar framtid för fängelsebyggnad

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler