fbpx

Gamla baptistkyrkan

Län: Värmland
Ort: Filipstad

En pågående ombyggnad av kyrkan till bostäder innebär att alla de gotiska fönstren byts ut och ersätts med moderna, fyrkantiga. Kyrkan är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i kommunens Fördjupade översiktsplan från 2013, med följande beskrivning: ”Träbyggnad med vit pärlspontpanel och gröna snickerier samt svart plåttak. Kyrkan har klassificerande trekantsgavlar och gotiska fönster. Kyrkan uppfördes 1893.”

 

keyboard_arrow_up