fbpx

Gängse takuppbyggnad på hus från 40-50-talet?

Frågeställare: PW
Var det brukligt att under 40- och 50-talet bygga parallelltak utan luftning. Finns uppgifter på när luftning infördes på isolerade takfall?

Svar:
Så länge man använde hygroskopisk isolering som såg-/kutterspån på vindsbjälklaget i anslutning till takfallen och i parallelltak så förekom normalt ingen luftspalt. När den icke hygroskopiska mineralullen introducerades under slutet av 50-talet och början av 60-talet blev luftspalten nödvändig.

keyboard_arrow_up