fbpx

Fylld naturstensgrund eller golvbjälklag?

Hej,
Håller på att renovera/återställa köket i “lillstugan”, timmerhus byggt 1887.
Ursprunglig konstruktion: Naturstensgrund (stora bearbetade stenblock) i sluttning, ca 10 cm uk syll- marknivå på västra sidan, 50 cm på östra. På insidan var det helt uppfyllt med sten, grus i jord och mjäla. Ovanpå detta var det gjutet ett 30 mm cementskikt. Direkt på detta låg golvreglarna, 150×150 mm. Isolering: tov, kli o. diverse. Ingen krypgrund eller luftspalt mao. Resultat: 2 av golvreglarna, östra syllen +timmerväggen ovanför denna, hjärtvägg inkl. syll är rejält rötskadade. Har grävt ur 50cm från ursprunglig golvnivå. Syllbyte o. timmerlagningar fixar sig men hur gör jag golvbjälklaget? Har fått tips att fylla upp med singel, vibbra, sen platonmatta o på detta golvreglarna “flytande”. Känner mig tveksam då jag hittills inte infogat plastmaterial i mina byggen o renoveringar.

Svar:

Cement var fortfarande en exklusiv nyhet 1887 och det är ytterst tveksamt om det är den ursprungliga grunden. Både cement och plast är tekniskt och kulturhistoriskt tveksamma i ett så gammalt hus. Täta och hårda material kan orsaka skador i en för övrigt elastisk och hygroskopisk konstruktion.

Singel är ett oorganiskt och dränerande material och ofta lämpligt i grundkonstruktioner. Nackdelen är att det inte isolerar och därför är skumglas ett bättre alternativ i detta fall, det minskar behovet av bjälklagsisolering och blir mer fuktsäkert. Läs Energiboken för de olika isoleringsmaterialens egenskaper. Naturstensgrunder brukar förvisso vara väldimensionerade men att komprimera fyllningen med en markvibrator kan trycka ut stenblocken vilket kan ställa till problem.

Om man isolerar marken, till exempel med skumglas eller perlit, och vindtätar grunden med lerbruk eller duk kan en måttligt isolerad bjälklagskonstruktion fungera utmärkt. Läs mer i artikeln På säker grund.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
juli 2020
jul 01 2020

Kubbmurning

Nynäs Slott, Tystberga, Sverige
Inget evenemang hittades!
Visa fler