fbpx

Fylld naturstensgrund eller golvbjälklag?

Hej,
Håller på att renovera/återställa köket i ”lillstugan”, timmerhus byggt 1887.
Ursprunglig konstruktion: Naturstensgrund (stora bearbetade stenblock) i sluttning, ca 10 cm uk syll- marknivå på västra sidan, 50 cm på östra. På insidan var det helt uppfyllt med sten, grus i jord och mjäla. Ovanpå detta var det gjutet ett 30 mm cementskikt. Direkt på detta låg golvreglarna, 150×150 mm. Isolering: tov, kli o. diverse. Ingen krypgrund eller luftspalt mao. Resultat: 2 av golvreglarna, östra syllen +timmerväggen ovanför denna, hjärtvägg inkl. syll är rejält rötskadade. Har grävt ur 50cm från ursprunglig golvnivå. Syllbyte o. timmerlagningar fixar sig men hur gör jag golvbjälklaget? Har fått tips att fylla upp med singel, vibbra, sen platonmatta o på detta golvreglarna ”flytande”. Känner mig tveksam då jag hittills inte infogat plastmaterial i mina byggen o renoveringar.

Svar:

Cement var fortfarande en exklusiv nyhet 1887 och det är ytterst tveksamt om det är den ursprungliga grunden. Både cement och plast är tekniskt och kulturhistoriskt tveksamma i ett så gammalt hus. Täta och hårda material kan orsaka skador i en för övrigt elastisk och hygroskopisk konstruktion.

Singel är ett oorganiskt och dränerande material och ofta lämpligt i grundkonstruktioner. Nackdelen är att det inte isolerar och därför är skumglas ett bättre alternativ i detta fall, det minskar behovet av bjälklagsisolering och blir mer fuktsäkert. Läs Energiboken för de olika isoleringsmaterialens egenskaper. Naturstensgrunder brukar förvisso vara väldimensionerade men att komprimera fyllningen med en markvibrator kan trycka ut stenblocken vilket kan ställa till problem.

Om man isolerar marken, till exempel med skumglas eller perlit, och vindtätar grunden med lerbruk eller duk kan en måttligt isolerad bjälklagskonstruktion fungera utmärkt. Läs mer i artikeln På säker grund.

keyboard_arrow_up