Funkishus på Strand

Län: Värmland
Ort: Karlstad
Datum: 15-11-2010

Förvanskning. Det karaktäristiska funkishuset, ett av få på området Strand, och ett av få såpass orörda i Karlstad som helhet, genomgår en radikal ombyggnad. De gamla grönmålade, ospröjsade, tidstypiska funkisfönstren ersätts med vita, spröjsade allmogefönster och den putsade originalfasaden ersätts av en svartmålad träfasad i vad man kallar ”gammal stil”. Bygglov lämnat på delegation 2010-09-01.