Funkishus på Strand

Län: Värmland
Ort: Karlstad
Datum: 15-11-2010

Förvanskning. Det karaktäristiska funkishuset, ett av få på området Strand, och ett av få såpass orörda i Karlstad som helhet, genomgår en radikal ombyggnad. De gamla grönmålade, ospröjsade, tidstypiska funkisfönstren ersätts med vita, spröjsade allmogefönster och den putsade originalfasaden ersätts av en svartmålad träfasad i vad man kallar “gammal stil”. Bygglov lämnat på delegation 2010-09-01.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!