fbpx

Fuktskadad syll under entrédörr

Vi behöver åtgärda en del av syllen i vårt hus från 1918 då den är rutten. Den rötskadade delen av syllen är belägen under entrédörren och vi antar att den blivit fuktskadad på grund av att betongtrappan spruckit och tröskelbläck saknas – vilket vi tror gör att fukt tränger in. Det är vår bästa gissning i vart fall.
Enligt besiktningsprotokollet när vi köpte huset (för ca ett halvår sedan) så nämns avsaknad av dagvattensystem, dräneringssystem och fuktskydd utvändigt som möjliga orsaker till fuktrelaterade skador invändigt i källaren. Dock har vi inte upptäckt att syllen är fuktskadad någon annan stans där vi kan inspektera syllen. Källaren är oinredd.

Vi kan se den fuktskadade syllen invändigt genom en inspektionslucka i källarväggen (se bifogade bilder). Hur ska vi bära oss åt för att åtgärda syllen på bästa sätt? Det är svårt att komma åt syllen både utifrån och inifrån. Jag antar att vi behöver åtgärda betongtrappan i samband med syllbytet också? Finns det andra saker vi bör tänka på vid syllbytet?

Svar:

Konstruktionen med trappans översta vilplan intill syllstocken är som du säger bristfällig. Stänk och regnvatten på vilplanet gör att träkonstruktionen blir uppfuktad. Det är viktigt att vilplanet har ett litet frånfall från huset så att vatten rinner utåt och ett skärmtak över entrén skulle hjälpa till att minska vattenpåfrestningen. Om entrén är i ett utsatt väderläge blir det nog ändå blött av och till. En fuktspärr mellan trappa och syll i kombination med ett fotbleck verkar som en rimlig åtgärd efter lagning av syll och trappa. Hur man går tillväga i detalj är svårt att säga utan närmare inspektion, det verkar ju som sagt svåråtkomligt. En möjlig väg är att demontera dörr och dörrkarm med tröskel så att man kommer åt syllen uppifrån men skadans omfattning kan göra att större delar av konstruktionen, till exempel bjälklaget behöver friläggas. Eventuellt behöver trappans övre delar bilas bort i och gjutas upp igen efter lagning. Sprickorna i slitlagret med sprickorna på övriga trappsteg kan man åtgärda samtidigt.

Beträffande övriga besiktningspunkter om avsaknat dagvattens- och dräneringssystem kan hanteras separat om behov finns. Ett generellt råd är alltid att se till att regnvatten rinner bort från grunden och att takavvattningen leds bort från huset.

Om ni har hög luftfuktighet (sommarhalvår), bom puts, mögel eller rötangrepp eller andra symptom på fukt i källaren efter ovan nämnda åtgärder kan det bli aktuellt att dränera runt huset. I såna fall kan åtgärder som påverkar entrétrappan bli aktuella. Ett råd är att göra en undersökning av helheten innan ni börjar åtgärda skadorna.

keyboard_arrow_up