fbpx

Fuktproblem i torpargrund trots åtgärder

Hej,
Vi har problem med höga fuktnivåer (över 80 RH i mer än 2 månader (juni-augusti) nu i september ligger RH strax under 80) i vår torpargrund tillhörande ett timmerhus från 1900-talets början. Vi har stängt alla ventilationsluckor sen början av juni, lett bort allt dagvatten, dränerat och nu bytt bottensyllen och tätat. Problemet med en otäck lukt (söt, aningen kemisk) kvarstår dock och båda min fru och son reagerar med nästäppa, rinnande ögon, kliande hals och nysningar när dom sover i rummet, problemen tilltar desto fuktigare det är i grunden. Varför blir vi inte av med de höga fuktnivåerna? Vad kan vi mer göra?
Jag har sågat upp en liten del av golvet för att se vad det består av, se bilderna. Det verkar vara isolerat med glasull och underst (ovan trossbotten) en oljebehandlad (tror det pga de svarta små ”pärlorna”) duk? Kan det vara som så att denna duk stänger inne fukten i grunden, vilket leder till att trossbotten blir angripen av mögel alternativt att något material i golvkonstruktionen reagerar på de höga fuktnivåerna och därav lukten/besvären?
Vi har haft anticimex där tre ggr men dom har inte kunnat uppmäta några fuktproblem i rummet. Vi har även gjort en mögel-DNA analys (den visade måttligt förhöjda nivåer av benigna utomhus arter).
Ventilationen i rummet består av skorstenskanalen och huset är uppvärmt året runt.

Svar:

Elak lukt kan finnas kvar även om orsaken är åtgärdad men i ert fall tyder den höga relativa luftfuktigheten på att grundproblemet inte är åtgärdat. Fukt i krypgrunder är inte ovanligt, läs till exempel artikeln På säker grund, där finns olika åtgärder beskrivna. Kan ni koppla lukten till någon åtgärd som utförts tidigare? Det kan ge ledtrådar om orsaken. Det är mycket möjligt att din analys med att fukten stängs in kan vara orsaken men det kan finnas andra orsaker. En så enkel sak som plastmatta, tät färg eller lack på golvet kan bidra till att fuktighet inte kan vädra ut och därigenom skapa förutsättningar för mögel. Om mineralullen i er golvkonstruktion har blivit uppfuktad så fungerar den som en svamp och även om den inte själv blir angripen kan angränsande organiskt material bli angripet. Man kan mäta fuktigheten i de olika materialen i bjälklaget och grunden med fuktmätare och försöka hitta orsaken. Om man inte kan lokalisera skadan närmare behöver man nog tyvärr riva ut golvkonstruktionen och torka ut utrymmet. Skadat material och material som luktar behöver ändå tas bort. Tänk på att stänga av rummet och skydda er med friskluftsmask och skyddskläder under rivningsarbetena. Beroende på markförhållanden får men sedan bygga en ny fuktsäker konstruktion. Även om Anticimex inte har kunnat mäta förhöjda fuktvärden i rummet så bör ni när orsaken är åtgärdad också se över ventilationen i rummet, dvs att det även finns tilluft för god luftomsättning.

keyboard_arrow_up