fbpx

Fukt och svampangrepp i krypgrunden

Vi äger en stor skolbyggnad, byggd 1928. Den är bara sommarbonad och inte blivit uppvärmd sedan 1960-talet utom vid några undantag. Vi har nu i krypgrunden upptäckt mögel och svampangrepp, källarsvamp eller hussvamp. Jag har tagit bort allt trä och sågspån från trossbotten som ramlat ner. Men en del an konstruktionen är fortsatt angripen. Vi har inte ekonomin att riva upp hela golvet och ersätta allt angripet virke. Det vi har bestämt är: dränera runt byggnaden, leda bort allt ytvatten från den, ta bort allt organiskt material under byggnaden på marken och det som riskerar ramla ner.
Sedan vet vi inte: ska vi låta ett företag komma och spruta på träet som är angripen?
Ska vi lägga en byggplan på marken och salta innan?
Sedan kommer vi att stänga ventilationshålen under sommaren och öppna de under den torrare vinterperioden.
Vi vill göra några första steg och se om och hur situationen förändras.

Svar:

Till att börja med är det bra att veta om angreppet är nytt? Har du i såna fall gjort något som har ändrat klimatet i grunden? För att kunna åtgärda skadan bör man först veta orsaken så att man inte bara botar symptomen. De åtgärder du beskriver runt huset är aldrig fel och kan eventuellt åtgärda orsaken. Du kan läsa på i Mögelboken och artiklarna om svamp och röta i vår artikelbank.

När ni har åtgärdat orsaken, vilket ni kan kontrollera med en enkel hygrometer, kommer klimatet i grunden inte längre vara gynnsamt för mögel. Svamparnas fruktkroppar tas bort och synligt mögel saneras. Mest miljövänligt är att dammsuga med skyddsutrustning och hepafilter i dammsugaren. Kemikalier och plastintäckning är inget som rekommenderas inom byggnadsvården utan riskerar att skapa nya problem längre fram. Många s.k. saneringsföretag kommer att rekommendera omfattande åtgärder, som beställare bör man läsa på och vara kritisk .

 

keyboard_arrow_up