fbpx

Fukt/ mögel på vind på insidan av brädorna som vit färg

Frågeställare: Lena och Anders

Finns det någon som är bra på ventilation och fukt problem på vinden? Vi bor i ett hus från 1933. Lade om taket 2014 och då togs de upp ventilations hål ca 7 cm i diameter, i taket på ca 20 ställen . huset har självdrag och eldas med pellets i källaren . Nu har vi upptäckt fukt/ mögel på brädorna uppe på taket. Frågan är vad vi ska göra? sätta igen hålen? Eller behövs det ytterligare värme källa för att ventilera finns de någon firma som kan det här med själv drag? Vill inte montera in elektriska fläktar som ska stå och surra dag och natt. Tacksam för råd. Med vänliga hälsningar Lena och Anders

Svar:

Att luft kondenserar mot yttartakets brädor och skapar förutsättningar för mögel är ett vanligt vindsproblem och det kan finnas fler orsaker. På er beskrivning låter det som att er vind kan vara överventilerad, dvs att det blir ett utomhusklimat inomhus med periodvis hög luftfuktighet.

Men det kan också bero på luftläckage från bostadsvåningen, att varm fuktig luft pyser upp i otätheter, till exempel runt vindslucka, invid skorstenen där materialen rör sig lite eller i möten mellan konstruktionsdelar. Den varma luften kondenserar sedan mot det kalla yttertaket där mögel kan växa. Problemen förekommer i hus där vindsbjälklagen är isolerade och man kan ibland lokalisera skadan till det det område där mögelförekomsten är störst. Det är med andra ord viktigt att det är helt vindtätt under isoleringen på vinden, vid tilläggsisolering brukar man lägga vindpapp eller -duk under isoleringen och alla håligheter drevas eller tätas på annat sätt. Uppvärmningen med pellets håller skorstenen varm och spillvärmen är en bra förutsättning för lite torrare klimat på vinden.

Mät den relativa luftfuktigheten på vinden med en enkel hygrometer så att ni ser vilka åtgärder som ger resultat. Mögelpåväxten tas bort mekaniskt med dammsugare och borstmunstycke. Dammsugaren skall har s.k. Hepafilter vilket är vanligt i moderna dammsugare. Använd overall och friskluftsmask under saneringen.

keyboard_arrow_up