fbpx

Frågeställare: David Olow
Hej, Bor i ett gamalt tegelhus vid skånska kusten, huset är från 1860 talet, fasaden är inte isolerad utan tegel rakt igenom, På södergaveln märker vi att färgen på insidan släpper, mest på ovanvåningen, Noterar att det är den sidan det oftast regnar mot, vad kan man göra för att minska fukt belastningen /, Någon sa att man kan måla med någon typ av silikatgrund (vattenglas), regnet tränger inte in så lätt men fasaden andas, Tar tacksam emot förslag eller synpunkter

Svar:
Det låter som att ditt hus är hårt utsatt av väder och vind. Det ställer stora krav på materialen och även underhållet. Det är inte otroligt att även tidigare ägare har haft problem med flagnade färg och bom puts. Men många hus har fått fuktrelaterade skador efter att man har renoverat med felaktiga material som cementputs och plastfärg. Hur täta och motståndskraftiga de nya materialen än är så kommer det alltid in fukt i konstruktionen genom små sprickor och otätheter. Fukten sprider sig i den underliggande konstruktionen men har svårt att ta sig ut. Till slut, när konstruktionen är uppfuktad uppstår större skador.

Rekommendationen är att använda diffusionsöppna material, från början var det utöver tegelmurverket, sannolikt kalkbaserad puts och färg och det skulle säkert fungera även idag. Men om huset är hårt utsatt får man nog räkna med lite tätare underhållsintervallen.

Silikatfärg är ett namn som används för flera olika färgtyper, från den ursprungliga, diffusionsöppna silikatfärgen med två komponenter som blandades på arbetsplasten till plastfärgshybrider som inte har riktigt samma egenskaper. En nackdel med silikatfärg är att den inte går att måla över med annat än silikatfärg.

Ett råd är att kontakta ditt länsombud som känner till regionens material och förutsättningar. Kanske kan du köpa ett par konsulttimmar för ett platsbesök, det brukar vara väl värt investerade pengar.

keyboard_arrow_up