Fukt i stenhus

Vi har köpt ett hus, där ytterväggarna består av sten med kalkbruk på fasaden. Insidan är troligen tapet/målat på träfiberskiva. Det är mycket fukt i huset vilket gör att den varma luften kondenserar på kalla fönster. Det blir oroväckande mycket fritt vatten som rinner ner i fönsterbågen samt sätter sig i textiler etc. Hur blir vi av med problemet? Det är också mycket fuktigt i rumsluften. Är det stenfasaden som gör att det blir extra fuktigt i huset?

Svar:

Stenhus med kalkputs är i sig en väldigt beprövad och fuktsäker konstruktion. Orsaken till hög luftfuktighet och kondens på insidan har nog snarare med frånvaro av- eller felaktig ventilation och uppvärmning att göra. Utan att föregripa en besiktning på plats så är orsaken sannolikt att man har ändrat uppvärmning i huset eller att ventilationsöppningar är igensatta. Om man byter från uppvärmning med eld som tex olje- eller pelletspannor till elektrisk uppvärmning (även värmepump) så förändras husets termik och luftomsättning.  Utan varma skorstenar avstannar självdraget och då behöver man se över ventilationen och sannolikt komplettera med en mekanisk ventilator eller frånluftsfläkt. Rådgör med en av erfaren ventilationskonsult som kan besiktiga på plats.