fbpx

Fukt i källaren

Frågeställare: Josef
Hej, Vi bor i ett hus från slutet av förra sekelskiftet med delvis källare. Stommen och grunden betår av sten/natursten, och golvet i källaren är av allt att döma bara tegelstenar direkt på jordgolv. Tidigare ägare har blivit avrådd från utvändig dränering, med hänsyn till markens konstruktion och rasrisken, och har istället tillåtit naturlig fuktvandring i väggarna med kalkfärg för att låta fukten ventilera. I tillägg finns det en sorptionsavfukare i källaren som ventilerar källare+krypgrund. Mellan tegelstenarna i källaren är det märkbart fuktigt, och väggarna i källaren är fuktgenomträngning påtaglig. Är det något som bör/går att åtgärda? Fråga även angående brunnen. Vad är dess syfte? Det är ett par rör anslutet till den som är fuktiga och det är vatten i brunnen. Detta tolkar jag som ett tecken på mycket markfukt? Skulle det vara möjligt/lönt att riva upp tegelgolvet för att fuktsäkra och evetuellt isolera?

Svar:
Det verkar som om huset är uppfört på fuktig mark och att man från början har försökt att hantera det med en genomtänkt dränering med golvbrunnen och avrinning genom rör. Källaren skall helt enkelt kunna klara hög fuktbelastning, framför allt under fuktiga årstider. I såna fall får man acceptera att källaren periodvis är väldigt fuktig vilket innebär att man inte kan förvara organiskt material där pga mögelrisk. En avfuktare lindrar symptomen men accellererar samtidigt fuktvandringen genom murverket. Att fuktisolera källaren mot marken får nog bedömmas som ett mycket stort projekt med osäkert resultat. Ett mindre ingrepp kan vara att säkerställa avrinningen från brunnen – kan man förbättra stenkistor eller bygga pumpgrop för att transportera bort fritt vatten mer effektivt?

keyboard_arrow_up