fbpx

Fritz Olsson-huset i kvarteret Hunden

Län: Norrbotten
Ort: Luleå
Datum: 22-04-2010

Nu rivs Fritz Olssonhuset! Läs i Norrbottens-Kuriren Fastighetsägaren Norrporten har länge velat riva och maximera exploateringen i kvarteret. Länsstyrelsen har låtit göra en byggnadsminnesutredning där man bland annat kan läsa att kvarterets byggnader ”har en viktig funktion i stadsbilden, både visuellt, symboliskt och funktionellt. De bär på ett historiskt arv bestående av Luleås stadsutveckling, kommersiella tillväxt och expansion. Till detta kommer även en färgstark företags- och personhistoria. Kvarteret utgör gatans äldsta sammanhållande affärsbebyggelse”. (Länk nedan).

Externa länkar
Norrbottens-Kuriren 

keyboard_arrow_up