Fritz Olsson-huset i kvarteret Hunden

Län: Norrbotten
Ort: Luleå
Datum: 22-04-2010

Nu rivs Fritz Olssonhuset! Läs i Norrbottens-Kuriren Fastighetsägaren Norrporten har länge velat riva och maximera exploateringen i kvarteret. Länsstyrelsen har låtit göra en byggnadsminnesutredning där man bland annat kan läsa att kvarterets byggnader “har en viktig funktion i stadsbilden, både visuellt, symboliskt och funktionellt. De bär på ett historiskt arv bestående av Luleås stadsutveckling, kommersiella tillväxt och expansion. Till detta kommer även en färgstark företags- och personhistoria. Kvarteret utgör gatans äldsta sammanhållande affärsbebyggelse”. (Länk nedan).

Externa länkar
Norrbottens-Kuriren 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!