Fritz Olsson-huset i kvarteret Hunden

Län: Norrbotten
Ort: Luleå
Datum: 22-04-2010

Nu rivs Fritz Olssonhuset! Läs i Norrbottens-Kuriren Fastighetsägaren Norrporten har länge velat riva och maximera exploateringen i kvarteret. Länsstyrelsen har låtit göra en byggnadsminnesutredning där man bland annat kan läsa att kvarterets byggnader “har en viktig funktion i stadsbilden, både visuellt, symboliskt och funktionellt. De bär på ett historiskt arv bestående av Luleås stadsutveckling, kommersiella tillväxt och expansion. Till detta kommer även en färgstark företags- och personhistoria. Kvarteret utgör gatans äldsta sammanhållande affärsbebyggelse”. (Länk nedan).

Externa länkar
Norrbottens-Kuriren 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler