fbpx

Fristadsreservatet Eskilstuna

Län: Södermanland
Ort: Eskilstuna
Datum: 09-11-2018

Genom ett riksdagsbeslut 1771 grundades Eskilstuna Fristad, Sveriges första och enda fristad. I Fristaden skulle ”småföretagare” som ägnade sig åt järn-, stål- eller metallförädling, fritt få etablera sig och bedriva sin verksamhet fria från skråtvång och tullavgifter.
Staden anser sig inte ha råd att vare sig hålla området öppet och bemannat eller utveckla området till ett besöksmål.
En motion ställdes till kommunfullmäktige under 2016 med förslag att kommunen skulle ta hand om kvarteret, rusta husen och öppna området för verksamhet och besök.
Länsstyrelsen framhåller att reservatet skall bevaras och om kommunen beviljar rivningslov eller väsentlig förändring kommer länsstyrelsen omedelbart att byggnadsminnesförklara området.

Meny