fbpx

Från Torpargrund till Mullbänk.

Hus fr 1878. På 50-talet fick stenfoten ett ordentligt lager cement på tre sidor – en låg kortsida blev utan. (För omfattande o knacka bort.) Fukt- skadedjursangrepp på golv, mot baksidan av huset. Där utanför berg i dagen, skapar lutning mot huset. Ska dränera, åtminstone försöka ändra lutningen, till att bli från huset. På baksidans stenfot är det upptaget stora kattgluggar – täta dom. Finns inga gluggar på framsidan. Golv bra längs framsida.
Planerar ta bort angripet golv på husets bakre långsida.
Åtgärda grunden: Markduk, coated leca, minsta 30-40 cm, över det cellulosa, lin alt hampa o golvbrädor överst. Ingen plast. Behöver blåsa in coated leca i främre långsida.
Kan det här vara ett bra upplägg?

Svar:

Tyvärr kan den täta cementputsen på sockeln ställa till det oberoende av grundkonstruktion. Mark- och kondensfukt behöver kunna vädra ut. I mitten av 1900-talet ansågs det gammalmodigt och fult med de gamla stengrunderna. Därför gjöt eller putsade man ofta på cement så att det skulle se modernare ut. Skälet kunde också vara att man ville slippa möss och andra gnagare som annars kunde ta sig in under huset. Men det fanns sällan konstruktiva skäl och många gamla hus har förstörts på detta sätt. I detta fall kragar cementsockeln även ut under panelen vilket gör att fasad och konstruktion blir ännu fuktigare på grund av regnstänk.

Om huset skall stå i 150 år till är det säkrast att återgå till den ursprungliga konstruktionen med känt åldrande som inte är beroende av teknik. Pröva att bila bort cementkakan i något lämpligt hörn, ofta har de lossnat från grundmuren genom frostsprängning och då är det inte lika besvärligt. Därefter eventuell lagning av stengrund, gnagarskydd och vindtätning på insidan av grunden och eventuellt hydrauliskt kalkbruk i fogar och håligheter från utsidan. Den ursprungliga stenmuren är också enklare att åtgärda om det blir sättningar eller skador i framtiden.

Om det absolut inte går att ta bort cementkakan behöver den täckas ovanifrån med en utkragande och lutande vattbräda som man får betrakta som en offerbräda som underhålls ofta och byts ut när den blir dålig. Cementens täthet gör att det kan behövas ställbara ventiler i grunden för att reglera klimatet. En hygrometer i grunden rekommenderas för att övervaka klimatet, läs mer och se diagram i artikeln På säker grund. I vissa fall kan det behövas avfuktare men det är mer att bota symptom än åtgärda orsaken. Dessutom drar det ström och behöver service.

Grundfyllningen som föreslagits i frågeställningen kan absolut fungera förutsatt att det inte sker tillskott av fukt från mark och kondens men den ursprungliga konstruktionen med mullbänk eller bjälklag kan fungera lika bra. I båda fallen är det bra om det går att inspektera eller i vilket fall mäta fuktigheten.

keyboard_arrow_up