fbpx
Vi bygger en bod på Hem och Villamässan i Göteborg. Under fyra dagar deltog 15 småföretag i byggandet och fick stor uppskattning av mässans besökare. Materialen kom från sågverk, snickerier och färgtillverkare i Västsverige. Foto: Ulrika Lindh

Friggeboden är andningshålet i ett annars genomreglerat byggande och boende. Nu har andningshålet blivit lite större – kanske drömmarna också? Björn Ohlén berättar om projekt bod2010 – en lustfylld bodmässa som ska inspirera.

Nytt årtusende, klimathot, hjul som snurrar allt snabbare – eller inte alls. Insikten att vi inte kan fortsätta så här. Plötsligt talar alla om hållbar utveckling och sunda material i produktionskedjor med minsta möjliga engergiförbrukning. T-shirts med tryck för 19:90 är helt ute, ekologisk bomull och rättvisemärkt inne. Bara i Västra Götaland har producenterna av lokalproducerad mat ökat sin omsättning 100 gånger på bara några år. Visst borde detta gynna byggnadsvården? Är det inte just detta vi kan erbjuda en vilsen omvärld? Det tycker man, men tyvärr domineras byggsektorns svar på hållbart byggande av diskussionen om hur tjockt med mineralull man ska ha i väggen för att huset skall vara passivt eller vilket uppvärmningssystem som är mest klimatsmart (fast man kanske inte behöver något). Hållbart byggande och traditionellt byggande har inte så många beröringspunkter i byggsektorn. Traditionella och naturliga material har med stor tillförlitlighet använts i flera hundra år. Varför visar man så lite av dessa på bomässorna?

2009 fick vi regionala näringslivsutvecklingsbidrag till en förstudie. Vi skrev ner våra tankar i en inbjudan som gick ut till företag som ville rita nya bodar, materialleverantörer, hantverkare och möjliga kunder. Kriterierna för att få vara med var löst hållna. Det handlade mer om att förhålla sig till begreppen hållbart, lokalproducerat och traditionella material på ett innovativt sätt. Under hösten höll vi tre nätverksträffar för de intresserade och i slutet av november var det deadline för presentation av bodkoncept till projektet. Samtidigt hade Högskolan för Design och konsthantverk i Göteborg haft en fristående kurs inom bod 2010. 13 elever fick ta fram bodidéer med samma förutsättningar som företagen. Totalt fick vi över fyrtio nya, roliga och vackra förslag. En bod var en meter bred och femton meter lång, en annan var en lekstuga för vuxna, det fanns eremitage för mediestressade, liksom kompletta bo(d)enden för minimalister, bodar av jord, av lera, av betong och ull. Alla är kanske inte kommersiellt gångbara men många är långt mycket bättre än det som finns på marknaden.

Skiffer – lika traditionellt som modernt. Brygghus med skiffertak, Dalsland. Ett evighetstak som borde ha framtiden för sig. Foto: Karl-Arne Karlsson

Nu planerar vi glatt utformning och program till vår bodmässa – bod2010. Den öppnar på Nääs utanför Göteborg den 29:e maj i år och pågår till slutet av augusti. Nyckelordet är LUST. Besökaren ska efter ett besök hos oss känna ett begär, ett sug, efter näver, takspån, skiffer, halm, ull med mera – och bli harmoniska först när de vet att materialen i hemmet är äkta.

 


Vad skulle du göra av en volym på 45 kubik om du fick bestämma fritt? Kontor? Lekpark? Ateljé? Energikonverteringsmodul?


 

I utställningen får man möta materialen och inspireras av bodar med inredningar från lokala slöjdare och möbelsnickare. Några av bodidéerna kommer att förverkligas i full skala. En del är »nyckelfärdiga« medan andra får ses som koncept eller rena drömmar. Den som tänker bygga större får inspiration till materialval och kontakt med leverantörer som är konkurrenskraftiga både i kvalitet och i pris. Bodarna ska inspirera både boende och byggande!

Vi tyckte att vårt projekt var en fantastisk ny idé – och så rätt i tiden. Hade vi tittat bakåt hade vi sett att projektidén var nästan 100 år. Redan på 1910-talet ritade arkitekter små hus på 15–30 kvadratmeter med lokala material och med inspiration från byggnadstraditionen. Man lät till och med slöjdare och möbelsnickare göra interiörerna och snickerifabriker fick ta fram byggsatser. Söndagsstugor, friluftsstugor och sportstugor, namnen varierar – läs mera i Ann Katrin Pihl Atmers artikel i detta nummer och gärna hela hennes bok om sportstugor och friluftsliv 1900–1945. Då drevs initiativtagarna av tanken att få medelklassen från salongerna och ut i naturen. Lämna tjänstefolk, bekvämligheter och osunt leverne hemma för ett sundare liv i naturen, om så bara för ett par dygn. Vi undrar hur tankarna ser ut idag? Vad skulle du göra av en volym på 45 kubik om du fick bestämma helt fritt? Kontor? Lekpark? Ateljé? Energikonverteringsmodul? Ge oss en glimt av dina boddrömmar på www.bod2010.se och ta del av många fler på Nääs och bod 2010 i sommar!

Björn Ohlén, ordförande i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och verksam vid Västarvet.

1/2010

keyboard_arrow_up