Frälsningsarméns hus

Län: Gävleborg
Ort: Hudiksvall

Rivningshot. Frälsningsarméns hus i Hudiksvall hotas av rivning. Byggnaden uppfördes 1903 och fick en tidstypisk fasad med liggande och stående fasspontpanel avdelat med lister, småspröjsade fönster och ett markerat mittparti mot gatan krönt av en hög flaggstång. I mitten av 1900-talet renoverades den och fick då sin nuvarande fasad av eternitskivor. År 2007 såldes byggnaden till det kommunala bostadsbolaget Hudiksvallsbostäder som ville bygga om det till bostäder. Men då det ansågs bli för dyrt vill de istället riva och bygga nytt. Rivningslovet är beviljat trots att Länsmuseet i Gävleborg påpekat att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras. Läs mer i länken nedan.

Uppdateringar
Frälsningsarméns hus i Hudiksvall har nu rivits.

Externa länkar
Byggnadsvård Gävleborg

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler