fbpx

Frälsningsarméns hus

Län: Gävleborg
Ort: Hudiksvall

Rivningshot. Frälsningsarméns hus i Hudiksvall hotas av rivning. Byggnaden uppfördes 1903 och fick en tidstypisk fasad med liggande och stående fasspontpanel avdelat med lister, småspröjsade fönster och ett markerat mittparti mot gatan krönt av en hög flaggstång. I mitten av 1900-talet renoverades den och fick då sin nuvarande fasad av eternitskivor. År 2007 såldes byggnaden till det kommunala bostadsbolaget Hudiksvallsbostäder som ville bygga om det till bostäder. Men då det ansågs bli för dyrt vill de istället riva och bygga nytt. Rivningslovet är beviljat trots att Länsmuseet i Gävleborg påpekat att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras. Läs mer i länken nedan.

Uppdateringar
Frälsningsarméns hus i Hudiksvall har nu rivits.

Externa länkar
Byggnadsvård Gävleborg

Meny