Frälsningsarmens hus / Spinnrocken i Södertälje

Län: Stockholm
Ort: Södertälje
Datum: 07-08-2012

Uppdatering jan 2016: Hotet mot huset tycks numer undanröjt. Idag huserar Musikhuset i Södertälje i det gamla huset. /PS

Det kulturhistoriskt intressanta Spinnrocken, Frälsningsarméns tidigare hus i Södertälje, hotas av rivning. Bakgrunden är att man vill ge plats åt ett nytt parkeringshus. Kommunen tar nu fram en förstudie av in- och utfarterna för ett sådant

Externa länkar
Kulturdelen
Musikhuset Spinnrocken i Södertälje