fbpx

Frågor om val av cellulosaisolering med borsalt och vindduk

Hej.
Frågor angående cellulosaisolering med borsalt och vindduk.
Torpet jag renoverar är i nuläget är isolerat med torv utan luftspalt. Huset är på 40 kvm 1,5 våningar från början av 1900-talet.
Jag behöver fylla på med isolering i väggarna, tak, och bjälklaget mellan undervåning och övervåning.
Jag kommer riva ner innerväggarna, dit med ny vindduk mot yttervägg och innervägg och fylla på med torv och cellulosa isolering där det saknas.

De platser där det behövs fyllas på har jag tänkt använda en cellulosaisolering med borsalt. Vilka cellulosaisolering med borsalt är bra? Är det någon speciell vindduk man bör använda när man jobbar med cellulosaisolering?
Vinduken mot ytterväggen kommer sättas på plats inifrån. Där av kommer reglarna vara klädd med vinduk och inte ha kontakt med torven. Kan detta bli problem. Är ett bättre alternativ att skära bitar och fästa mot yttervägg mellan varje regel?

Är vindduken T-Vind Standard med ett ånggenomgång motst 2500 ett bra val för yttervägg?
Är ångbroms T-embalage Ångbroms (med en ångtäthet 1,9 x 105 s/m) ett bra val för innervägg, eller ska jag använda samma vindduk här också?
Jag kommer bryta upp golvet på övervåningen och fylla på med isolering i golv. Bör jag lägga dit en ny duk, så som T-Vind Standard eller T-Ångbroms, mot undervåningen innan jag lägger på torven igen för att minska fukten att fördas genom golvet? Dock kommer det bli springor där jag inte kommer år med vindduken, här kommer det färdas fukt. Bör jag skippa duk helt på grund av denna anledning och bara använda lumppapp för att hålla torven på plats?
Bör jag ha någon vindduk på ovansidan av golvet eller går det bra med grå lumppapp för att hålla torven på plats.
Jag har redan fixat undervåningen, där satte jag på ny pärlspont på innerväggarna. Innan jag gjorde det satte jag dit en ny vindpapp, Vindskydd Svart Ånggenomgång motst < 20 000 s/m, mellan pärlsonten och råsponten. Detta för att hindra den fuktiga luften inifrån att gå ut genom väggarna. Dock tänkte inte jag på att när jag satte dit pärlsponten med dyckert blev det massvis med små hål i duken inifrån. Jag antar att fukt tränger igenom vid alla dyckerts. Tror du att jag behöver riva ner all pärlspont och ta bort Vindskydd Svart.

Svar:

Vindduken som skall sitta under ytterpanelen syftar till att vindtäta klimatskalet och är en effektiv energieffektiviseringsåtgärd på gamla dragiga hus. Bra om den är heltäckande och sannolikt tätare om den inte skärs upp i varje fack.

Beträffande isoleringsmaterial så finns det olika tillverkare av cellulosafiber, allt från rivet tidningspappaer till träråvara. Isoleringsförmågan är ungefär densamma och man har lite olika brandhämmande tillsatser. Skillnaden i arbetsmiljö och när isoleringen väl sitter i väggen är marginell och valet är upp till konsumenten. Några av producenterna annonserar i Byggnadskultur.

Det finns även många olika dukar på marknaden, lite av en djungel. Det viktiga är att huset är vindtätt på utsidan och har en ångbroms på insidan så länge man använder hygroskopiska material. Ju tjockare isolering desto viktigare är den inre duken så att inte varm, fuktig inomhusluft kommer ut i den succesivt avsvalnade konstruktionen. I moderna högisolerade hus måste det vara helt tätt på insidan. Svårt att avgöra risken med din perforerade duk, om isoleringen är väldigt tjock kan det finnas en teoretisk risk. Men ioch med att pärlsponten ligger an mot råsponten är nog risken mindre. Dessutom är ju en väl sammanfogad, spontad panel också ett vindtätt skikt bortsett från glipor mellan konstruktionsdelar.

Om övervåningen är uppvärmd så är bjälklagsfyllningens funktion mest att dämpa stom- och stegljud. Om övervåningen är kall/vind är det viktigt med heltäckande vindtät duk under isoleringen och att det inte finns några glipor där varm och fuktig inomhusluft från bottenvåningen kan pysa upp och kondensera i kylan.

Energiboken ger svar på de flesta frågorna kring isolering i äldre hus.

keyboard_arrow_up