fbpx

Frågetecken runt utgrävd krypgrund

Vi har ett oputsat massivt tegelhus från 1873 som står på en “löst” lagd stenmur. Osäker på vad huset verkligen står på men tror att denna del av huset står på jord. En tydlig sättning syns med en liten men lång spricka på en vägg men den bedöms ha stått still sedan 1940. Vi bedömer att det varit fuktproblem tidigare när grunden varit fylld med jord, upp till någon decimeter under bjälklaget, men att den grävdes ut på 40-talet i samband med att element fördes in i kåken. Idag har vi inte sett några indikationer på fukt och inga djur verkade fortfarande leva i de nu torra men murkna bjälkarna (brunröta) vilka samtliga tagits bort.
Botten är grävd i en backe med ca 80cm i ena änden och 120cm i andra, mätt upp till kommande bjälklag. Nytt bjälklag och trägolv gör vi med samma isoleringshöjd som original men vi byter isolering från jord och slaggprodukter mot perilit. Med detta får vi teoretiskt lite mer isolering men vi gör inte tätt enligt dagens metoder utan lämnar det diffusionsöppet.
Så till min fråga; I utrymmet mellan bjälklag och mark vill vi lägga markduk underst och makadam 8-16 på denna och lämna ca 60cm luft mot bjälklaget, dels för att få en trevligare miljö när man inspekterar i framtiden men också för att få tillbaka ett marktryck inifrån.
Är vi på rätt spår? Förvärras sommarens kondens på ett allvarligt sätt med 8-16 makadam?
Bör man hellre använda 0-16 i ”djupaste” delen för grundmurens skull? Och endast ha ett tunnare lager 8-16 makadam överst, lika tjockt för hela ytan?
I ett modernt tankesätt förespråkas det att täppa till för markfukt och gärna också isolera golv och väggar i grund för att få upp temperaturen något där men det känns inte att det är rätt på vårt hus eftersom vi behöver ”läcka” lite värme av många anledningar. Jag kan dock tänka mig lägga en löst liggande plast ovanpå makadamet om det är någon fördel med detta?

Svar:

Grundläggningen du beskriver är en så kallad kallmur och det är nog bra om ni återfyller så att det skapas ett mottryck från insidan.
Sommarens kondens skapas av varm och fuktig sommarluft som kommer in i en kall grund och kondenserar. Därför bör man stänga till ventilationsluckor under den varmaste årstiden. Ett annat sätt att minska kondensen är att minska markavkylningen genom att isolera mot marken. Detta finns beskrivet i artikeln På säker grund. 
Om det är torrt i grunden, det finns frånfall från huset och takavvattningen leder bort vattnet från huset, är riskerna mindre. Torra material isolerar, ävenså jord och sand.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler