fbpx

Förstukvist till prästgård

Jag är delägare i en gammal prästgård på Orust, ursprung från 1700-tal, flyttad och ombyggd 1865. Entrésidan saknar en förstukvist. Jag söker konstruktionsritningar på lämplig sådan. Min plan är att knyta an till detaljer från husets uteveranda (motsatt sida, se bild). Har frågat Bohusläns museum mfl, utan framgång. Har ni förslag på var jag kan hitta ritningar att utgå ifrån?

 

Svar:

Det finns oändligt många varianter av skärmtak, verandor och utbyggnader från andra halvan av 1800-talet. Om ni vill anpassa den nya utbyggnaden till husets tidigare utseende har ni ju som tur är lite ledtrådar i uteverandan på den motsatta sidan. Mät upp detaljerna och låt en byggnadshistoriskt kunnig arkitekt rita ett förslag. Titta på andra byggnader från samma tidsperiod för inspiration. Utöver övrig byggnadsvårdslitteratur finns även den 1868 utgivna Landtmannabyggnader hufvudsakligen för mindre mindre jordbruk av C.E. Löfvenskiöld som innehåller typritningar och som fick ett stort genomslag i svensk arkitektur på landsbygden under slutet av 1800-talet.

Meny