fbpx

Hur kan jag rädda mitt k-märkta trapphus?

Frågeställare: J.S
Hej, Jag bor i ett hus (brf) byggt 1925 som är ”blåklassat” som byggnadsminne i Röda bergen i Stockholm. Styrelsen/föreningen planerar genomgripande förändringar av trapphuset. Bl.a byta ut originaldörrar till nya säkerhetsdörrar, ny belysning, nya ytskikt, fastighetsboxar osv. Jag är orolig för att man inte tar hänsyn till kulturmiljön. Styrelsen har redan tecknat avtal med med entreprenör utan beslut på brf stämma. Jag vill ha tips om det finns någon myndighet man kan vända sig till och få prövat om föreningens åtgärder stämmer överens med k-märkningen/lagen eller tillfälligt inhibera renoveringen? Kan en brf förfara hur de vill med kulturmiljön? Tyvärr vill de sätta igång mycket snart med renoveringen. Ytterligare en unik trapphusmiljö riskerar att förstöras.

Svar:
I plan- och bygglagens varsamhetsparagrafer (8 kap u00a7u00a713-17) står bland annat följande: <em>”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”</em> och <em>”Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”</em>&nbsp;Blåklassade byggnader i Stockholm faller under den texten och därmed kan förändringarna du beskriver vara i strid mot lagen.
Kontakta kulturmiljöenheten på Stockholms Stadsmuseum så kan de agera innan det är för sent.

keyboard_arrow_up