Försäkringsbolag för hus från 1912

Vi blir snart ägare till en villa från 1912 byggd med timmerstomme, reveteringstegel och puts. Betongpannor på taket från 90-talet och stora renoveringar har gjorts senaste året med bland annat nytt värmesystem, badrum, kök, avlopp invändigt, ny el. Nu försöker vi bli kloka på vilket försäkringsbolag som är bäst när det kommer till äldre men väl omhändertagna hus. Vad rekommenderar ni? Finns det någon tanke på att få igenom någon typ av medlemsförsäkring man skulle kunna teckna som medlem i Byggnadsvårdsföreningen? Det är troligtvis något som många skulle vara intresserade av om man hittar ett försäkringsbolag som är extra kunniga kring äldre hus.

Svar:

Byggnadsvårdsföreningen har arbetet med frågan om medlemsförsäkring en längre tid men det har varit svårt få försäkringsbolagen att samarbeta långsiktigt. Det hade annars varit en bra medlemsnytta och försäkringsbolagen borde vara intresserade av ”husmedvetna” kunder. Ett problem är att äldre hus kan vara väldigt olika och behoven varierar mycket. Det är stor skillnad på ett välbevarat timmerhus från 1800-talet med bevarade detaljer till villor med regelstommar som har renoverats, moderniserats och byggts om med olika material vid flera tillfällen. Det har helt enkelt varit svårt för bolagen att hitta en generell modell. Många bolag är heller inte intresserade av specialanpassade försäkringar, här finns en marknadslucka. Tills vidare är rekommendationen att kontakta flera försäkringsbolag och beskriva huset och önskemålen och jämföra offerterna.