Försäkring av omlagt tak

Anledningen till att vi frågar är att vi försöker hitta en bra husförsäkring. De vi tittat på försäkrar inte tak som är äldre än 30 år. Vi har helt felfria tegelpannor för för andra världskriget som vi kommer plocka ner och lägga om takpappen och läkten. Sponten är i fint skick. Men eftersom vi lägger på de gamla (hela) pannorna räknas det inte som nytt. Vi har försökt ta detta med bolaget, men de tänker naturligtvis att nytt är bättre.

Svar:
Tegelpannor håller jättelänge, det finns taktegel från medeltiden på kyrkor i Sverige som fortfarande gör sitt jobb och teglet kan med fördel återanvändas. Ett undantag är en del tegel som tillverkades under krigsåren på 1940-talet som kunde vara av sämre kvalitet. Vid omläggning brukar man byta ut enstaka skadade takpannor mot begagnade som man kan köpa hos dem som saluför begagnat taktegel.

Betongpannor har kortare livslängd men det finns enstaka exempel på tak med betongpannor som är upp till 100 år och fortfarande fungerar. En nackdel är att de är tyngre än lertegel vilket kan innebära att man måste förstärka takstolarna. Dessutom åldras de inte lika vackert.

Ert försäkringsbolag kanske inte är det rätta? Kolla med andra bolag, det kan också bero på den enskilda handläggarens kunskap. Om ni behöver argument kan ni hänvisa till våra artiklar i artikelbanken, till exempel Hållbart taktegel kasseras och Återläggning av tegel. Ett annat viktigt argument i dessa tider är att det är miljöbelastande att byta taktegel, dels på grund av den avsevärda energiförbrukningen vid tillverkningen, tunga transporter och de därmed genererade koldioxidutsläppen. Detta är något som även ansvarstagande försäkringsbolag bör ta hänsyn till.