fbpx

Föreningen på plats i Almedalen

Under Almedalsveckan anordnade Svenska byggnadsvårdsföreningen ett välbesökt seminarium tillsammans med Uppsala universitet. Ämnet var hållbar stadsutveckling och frågan som ställdes var om de klimatsmartaste husen redan är byggda?

Vi lever i en tid då tak, fönster och interiör som skulle hållit länge till kastas och ersätts av nyproducerat med betydligt kortare livslängd. Hus rivs trots att bevarande varit möjligt och återanvändning av lite tegel marknadsförs som höjden av miljöengagemang. Alla, från kommuner till fastighetsägare och entreprenörer pratar om hållbarhet och klimatanpassning. Samtidigt befinner vi oss, när det kommer till stadsutveckling och fastighetsförvaltning, fortfarande till stor del på slit- och slängstadiet. Hur kan man förändra samhällets tankesätt så att äldre fastigheter och värnandet av tidigare generationers byggnadshantverk ses som en viktig del av en mer hållbar framtid? Hur integrerar man det redan byggda beståndet i utvecklingen mot hållbara städer? Går det att kombinera kulturhistoria och miljö eller står bevarande alltid i motsats till energieffektivisering?

Seminariet modererades av Malin Lernfelt, journalist och styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen. Inledde gjorde Petra Eriksson, byggnadsantikvarie, doktorand och programansvarig för byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet som berättade om sin forskning. Därefter talade Kicki Eldh, från avdelningen för kulturarvsutveckling på Riksantikvarieämbetet om arbetet med gestaltad livsmiljö, ett nationellt projekt för att skapa en helhetssyn inom politiken för arkitektur, form, design, konst och kulturarv.

Huvuddelen av seminariet bestod av ett långt samtal mellan

Petra Eriksson, Kicki Eldh, Lars Anders Johansson, journalist, författare, opinionsbildare och Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig stadsutvecklingsfrågor, Västsvenska Handelskammaren om allt från fastighetsägarnas ansvar till politikens svårigheter med att se bevarandefrågorna som värda att prioritera. Framtiden ser dock inte allt för mörk ut. Grahn Hinnfors berättade bland annat att det blir allt vanligare att fastighetsutvecklare efterfrågar antikvarisk kompetens. Lars Anders Johansson pekade på det stora intresset för traditionell arkitektur som finns i vår samtid. Petra Eriksson underströk värdet av att olika professioner som antikvarier, arkitekter och hantverkare lär och lyssnar på varandra. Det behövs gemensamma krafter för att bygga en framtid där historien inkluderas och vi kan nyttja äldre tiders sätt att bygga för att skapa en hållbarare framtid utan slit och släng.

Seminariet var uppskattat av både arrangörer, deltagare och publik och Byggnadsvårdsföreningen och Uppsala universitet hoppas att återigen kunna anordna ett gemensamt arrangemang vid nästa års Almedalsvecka.

Malin Lernfelt, journalist och styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen