fbpx

Fönsterrenoveringens dag!

Den 30 maj är det ännu en gång dags för Fönsterrenoveringens dag. Trots virusrisken ställs inte arrangemanget in – att renovera fönster än nämligen en ypperlig aktivitet i isoleringstider!

Snart firar byggnadsvårdare i hela Sverige Fönsterrenoveringens dag. Arrangörernas syfte är att lyfta de miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda sina fönster i stället för att byta ut dem. I vanliga fall anordnas mängder av aktiviteter runt om i landet: workshops, kurser, utställningar och stadsvandringar. I år fokuserar man främst på att inspirera och undervisa husägare om hur de själva på bästa sätt tar hand om sina gamla fönster.

– Att renovera sina fönster behöver inte alls vara svårt, och att man befinner sig utomhus är en stor fördel just nu i och med smittorisken, säger en av arrangörerna på Kalmar läns museum, bebyggelseantikvarie Liselotte Jumme.

Rädda klimat och fönster
Ett vanligt argument för att byta fönster på ett hus är att man sparar energi, ett annat är de underhållsfria materialen. Men underhållsfria material är per definition svåra att underhålla, istället kastar man dem. Gamla träfönster kan däremot renoveras, varsamt och billigt, för att bli mer energieffektiva. På så sätt håller de i flera hundra år. Det sparar resurser och är ett enkelt sätt att vara klimatsmart, tycker Carina Carlsson. Hon är bebyggelseantikvarie på Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen som också är arrangörer:

– Det kan verka klimatsmart att byta fönster, men hur resurssnålt är det egentligen att slänga fönster som fortfarande går att underhålla och använda?

Spara pengar och miljö
Äldre träfönster har dessutom en hantverks- och materialkvalitet som bidrar till att de med rätt underhåll kan hålla väldigt länge – i hundratals år. Att spara originalfönstren är därför ett sätt att investera i sitt hus:
– Välbevarade originalfönster är eftertraktade detaljer på bostadsmarknaden och höjer faktiskt värdet på ditt hus, berättar arrangören Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen.

En del av kulturarvet
Fönsterrenoveringens dag är också ett sätt att uppmärksamma äldre fönster och deras betydelse för kulturarvet. Bevarade originalfönster betyder mycket för upplevelsen av en byggnad. Byte av fönster kan innebära att en byggnads historiska karaktär går förlorad.

Kulturmiljölagen säger att ansvaret för att skydda och vårda kulturarvet är en ”nationell angelägenhet som delas av alla”. I plan- och bygglagen skriver man att alla ändringar av ett hus ”ska ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag, historiska-, kulturhistoriska- och miljömässiga värden”. Ändå kastas gamla, funktionsdugliga och kulturhistoriskt värdefulla fönster över hela landet.

Fönsterrenoveringens dag
Dagen arrangeras av Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet.

Fler tips och information om 30 maj hittar du på www.fonsterrenoveringensdag.se

Posta gärna bilder på din fönsterrenovering under #fönsterrenoveringensdag på sociala medier! Fönsterhantverkare hittar du på www.fonsterhantverkare.org

Kontakt
Sveriges Länsmuseer
Liselotte Jumme, bebyggelseantikvarie
Kalmar läns museum
0480-45 13 89, 070-398 38 04
liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se

Svenska byggnadsvårdsförningen
Stephan Fickler, verksamhetsledare
08 30 00 85, 0708 23 23 43
stephan.fickler@byggnadsvard.se

Meny