Birgitta Elf Larsson

80596

birgitta.elflarsson@hotmail.com",

Gittan från u00d6land
Vi har ett hus som är byggt 1870 och som i nuläget har fönster i fel format och storlek som är ditsatta 1950. Har hittat en fönstertillverkare som gör nya fönster i gammal stil. Min fråga är: Ska vi välja kopplade fönster eller innanfönster? Ska vi investera i nytillverkat munblåst flås eller fungerar kultur glas? Mvh Birgitta

Om ni vill vara historiskt korrekta bör ni välja fönster med innerbågar. De har också ett något bättre isoleringsvärde än kopplade fönster. Om ni låter tillverka nya kan ni sätta ett 4 mm lågemissionsglas i innerbågen som förbättrar isoleringsvärdet ytterligare och ett munblåst glas i ytterbågen som ger rätt karaktär till det gamla huset.rn<p>Beträffande glaskvalitet är det både frågan om ekonomi och utseende. Men även att hålla ett hantverk levande. Nytillverkat munblåst fönsterglas är dyrare och tillverkas i Tyskland och Frankrike <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Qel3tiauC8w" target="_blank" rel="noopener">på traditionellt vis</a> och saluförs genom de flesta fönsterhantverkare i Sverige. Så kallat restoverglas tillverkas också utomlands men i en enklare process där floatglaset efterbahandlas för att skapa ojämnheter. För att se skillnaden rekomenderas ett besök hos en kunnig fönsterhantverkare som kan visa de olika varianterna.