fbpx

Fönster till Skånelänga

Vi har en gård utanför Dalby i Skåne. Gården flyttades till sin nuvarande plats på 1850-talet och mangårdsbyggnaden är från 1870. Gården är uppförd i rött tegel. Gården består av tre sammanbyggda längor med boningshuset som den fjärde längan ”frisläppt” ett par meter från de övriga. Boningshuset är ca 25 x 8 meter.
Vi byter successivt ut den vilda flora av fönster som satts in under 1900-talets andra hälft till tvålufts-fönster (120 x 170 cm) med spröjs, vilket är den typ av fönster vi kunnat se fanns från början. På ett par ställen sitter idag nyare treluftsfönster och vi funderar på om man skulle ersätta dem med nya treluftsfönster av samma typ som tvåluftsfönstren (d v s bara lägga till en båge till). Bedömer ni att det är ”korrekt” att göra så? (På mindre byggnader, inkl på vår egen drängalänga, och på något nyare byggnader har jag sett det, men inte på något större hus.)

Svar:

Hur noggrant vill ni återställa byggnaden? Och går det överhuvudtaget? De flesta husen har ju gått igenom förändringar genom åren, renoveringar, anpassningar, moderniseringar ibland utbyggnader eller till och med att hela huset har flyttats, och alla ändringar berättar om husets historia. Ibland försvinner husens unika karaktär i ivern att hitta ett originalutförande och slutresultatet kan faktiskt bli lite slätstruket. Om det finns originalritningar eller fotografier kan man få vägledning till hur husets karaktär kan bevaras och vad som är den ”röda tråden” i byggnaden. Man kan också, som ni har gjort, titta på andra liknande hus som man tycker om.

Även om treluftsfönster inte hör den regionala traditionen till för den här typen av byggnader så kan det ändå fungera som ytterligare en årsring om det i övrigt anpassas till huset med avseende på kulör och profilering. Men någonstans går gränsen, till exempel skulle spröjslösa fönster från golv till tak förstöra karaktären. Tänk på att om huset är skyddat i detaljplan kan det finnas restriktioner för hur förändringar får göras och fasadförändringar är ofta bygglovpliktiga.

keyboard_arrow_up