fbpx

Hur långt ut ska man sätta fönsterna? Har lärt mig att de ska sitta i liv med isoleringen för att undvika köldbrygga men så säger många att man ska flytta ut dem hela vägen mot ytterpanel, vilket kanske är snyggast.

Svar: 

Placering av fönster i fasaden är främst en kulturhistorisk och estetisk fråga. Skillnaden i driftskostnad för olika placeringar är normalt marginell sett till hela klimatskalet. Däremot kan det vara bökigt att flytta fönster om fönstersmygar behöver lagas eller kompletteras. Om huset har historiska värden och man vill bevara dem kan fönsterplaceringen vara avgörande. Det vanligaste förr var att karmen sattes i fasadlivet vilket gör att fönstret hamnar längst ut i fasaden. Men det finns många undantag främst i städernas bebyggelse och det finns andra konsekvenser som påverkar utseendet. Till exempel att takfoten blir kortare, eventuella snickeridetaljer döljs och att fasaden får ett överhäng över grunden. Man får göra en helhetsbedömning. Vid fönsteråtgärder är det alltid viktigt att dreva runt fönster- och dörrkarmar, något som förvånansvärt ofta är bristfälligt även i nyare hus.

Om låg driftskostnad är det främsta målet kan en placering längre in i väggen vara fördelaktig beroende på hur väggen är uppbyggd. Beträffande Energiförbrukningen är tilläggsisolering av fasad ofta den sista och dyraste åtgärden. Läs mer i Energiboken. Men om man ändå skall göra större åtgärder på fasaden kan man passa på att isolera även om man i normala fall inte kan räkna hem åtgärden i minskad förbrukning. Vindtätning är det viktigaste vid åtgärder på fasaden, så att man minskar avkylningen av konstruktionen vid blåsigt väderläge.

keyboard_arrow_up