Län:Västra Götaland
Ort: Uddevalla

Rivningshot. Uddevalla Folkets park har stått utan underhåll under lång tid, och nu närmar sig slutet för parken och dess byggnader. I arbetet med en ny detaljplan föreslås området bebyggas med radhus och hyreshus. Det enda som blir kvar är den s.k. “Strutkiosken” som bl.a. uppmärksammatas av K-spanarna Göran Willis och Staffan Bengtsson. Man planerar att flytta kiosken några meter och därefter ge den skydd i detaljplanen för det nya bostadsområdet.

Uppdateringar
Peab som äger och planerar bostäder i det gamla Folkets parkområdet, har skänkt kiosken vid entrén till Folkets park till Uddevalla kommun. Kiosken ska renoveras på Östrabogymnasiet och därefter placeras hos Uddevalla Bangolf. Detta är dock den enda av byggnaderna i Folkets Park som har räddats.
Nu har rivningen av parken inletts med att den riksbekanta “strutkiosken”, eller “Barbros kiosk” som den hette i K-spanarnas inslag, demonteras för att transporteras över till Östrabogymnasiets bygglinje som skall reparera den. Arbetena inleddes med att struten (dvs taket) lyftes ned för transport. Målet är att den reparerade kiosken skall ställas upp på den närbelägna minigolfbanan inför sommaren 2015.
12-02-2014
Uddevalla Folkets Park är nu riven. Strutkiosken är tillvaratagen och skall repareras på Östrabogymnasiet. Planen är att ställa upp den invid minigolfbanan som ligger relativt nära där kiosken tidigare stod.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler