fbpx

Ångermanland 2022

Foto: Mejtresor 2021

Vårresa till Härnösand, Höga Kusten och Ådalen

Den 19-22 maj 2022

Sista anmälningsdag: 15 april

Årets vårresa går till Ångermanland, landskapet som formats kring Ångermanälven, med dess urgamla kulturbygd präglad av älvens rika laxfiske, bördiga mikroklimat och milsvida skogar. Resan börjar i Härnösand, Norrlands gamla residens- och handelsstad. Byggnadsantikvarie Johanna Ulfsdotter tar oss med till stadens historiska miljöer, som stadsdelen Östanbäcken, domkyrkan, Olof Tempelmans gymnasium och länsresidens. Världsarvet Höga Kusten, med sin säregna natur formad av landhöjningen, har under de senaste åren utvecklats till ett stort turistmål. Vi besöker fiskeläget Barsta med sitt timrade 1600-talskapell och ser Mannaminne, konstnären Anders Åbergs fantastiska livsverk med hans träskulpturer och byggnader från när och fjärran

Från mitten av 1800-talet och hundra år framåt blomstrade sågverken och massabruken längs nedre Ådalen. Vi ser de gamla industri- och bruksorterna i Dynäs/Väja, Nyland och Sandslån. I övre Ådalen besöker vi Nämforsens vattenkraftverk invigt 1947 och det stora hällristningsområdet. I byn Holme träffar vi arkitekten Ola Månsson som renoverar två gamla gårdar och återskapar beteslandskapet. Ola visar oss även Ramsele medeltida kyrka som nyligen restaurerats. Träakademin i Kramfors tar emot och berättar om sina utbildningar inom byggnadsvård. Under resan tar vi också del av områdets nya kulturmiljöplaner och besöker byggnadsminnesmärkta Österåsens sanatorium byggt efter Fredrik Liljeqvists ritningar i början av 1900-talet.

Varmt välkomna!

Bokning

  • Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande.
  • Resan är reserverad för medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen. Reser ni som par krävs familjemedlemskap. Sista anmälningsdag den 15 april.

Kostnad: Medlemspris 9 350 SEK.

I priset ingår: En natt på hotell i Härnösand och två nätter på Hallstabergens hotell i Sollefteå i delat dubbelrum (dusch och wc på rummen), tre trerätters middagar (första middagen ingår två glas vin, men inte de två övriga) fyra luncher (lunchsmörgås och kaffe under två av dagarna), kaffepauser, samtliga inträden och transporter på plats.

Tillägg: enkelrum 850 SEK.

Tillägg: 300 SEK Rum med panoramautsikt över Ådalen på Hotell Hallstaberget.

Tillkommer: Tågresa till och från Sundsvall.

Anmäl dig här

 

 

Foto: Mejtresor 2021

Torsdag den 19 maj

Resan påbörjas med buss från Sundsvall Central kl. 13:10, Tiden är anpassad för ankommande direkttåg från Stockholm (med avgång kl 09:21 från Stockholm och ankomst Sundsvall 12:56. Tåg bokas på egen hand). Stephan Fickler verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen och färdledare Ola Olsson är med på tåget och i Sundsvall möter vi vår guide, Johanna Ulfsdotter byggnadsantikvarie på Västernorrlands länsmuseum och styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen. Med buss tar vi oss direkt till klassiska Hotell Knaust där lunch väntar i den vackra matsalen.

 

Foto: Mejtresor 2021

Framme i Härnösand tar Johanna oss sedan med på stadsvandring, där vi ser stadens gamla gymnasium ritat av Olof Tempelman, domkyrkan och trähusstadsdelen Östanbäck. På länsresidenset, även det ritat av Tempelman, ser vi de vackra inredningarna. Middag på S:t Petrilogen, träpatronernas och ämbetsmännens vackra societetshus från 1800-talet. Övernattning på hotell City i Härnösand.

Foto: Mejtresor 2021

Fredag den 20 maj

Med buss tar vi oss över den imponerande Höga Kustenbron som sedan invigningen 1997 blivit områdets symbol. På slingrade vägar tar vi oss fram genom landskapet med sina dramatiska höjder och vatten som genom landhöjningen skurits av från havet och bildat små sjöar. Första stopp är Barsta fiskeläge med sitt gamla träkapell invigt 1665. Fiskelägena uppfördes av gävlefiskarna som sedan slutet av medeltiden hade fiskerätten i dessa rika vatten. I kapellet som är Ångermanlands äldsta träbyggnad ser vi de vackra takmålningarna utförda i lantlig barockstil 1699 av kyrkomålaren Roland Johansson Öberg.

I Nordingrå besöker vi Mannaminne, konstnären Anders Åbergs (1945–2018) enastående allkonstverk fyllt av hans välkända träskulpturer och modellhus som visas i och kring byggnader som han samlat från när och fjärran. Han kom att utveckla sitt karaktäristiska konstnärskap med en blandning av skulptur och modellbygge och hämtade sin motivvärld både från hembygden och världen över. Hans verk präglas av stor nyfikenhet och engagemang. Under 1970- och 80-talet skapade han flera kända utsmyckningar bl.a. i Solna Centrums tunnelbanestation och avgångshallarna på Arlanda

Med författaren Bo R Holmberg reser vi från Sandöbron till Sandslån genom det gamla industrilandskapet, där sågverk och massafabriker legat sida vid sida vid Ångermanälven. I Lunde ser vi Sandöbron. Bron projekterades vid mitten av 1930-talet för att ge en fast förbindelse över Ångermanälven. Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen gav Skånska Cementgjuteriet uppdraget i form av en enspanns betongbro. Brobygget blev symbolen för Ådalens kliv in i framtiden och skapade arbete och framtidstro i en bygd som fortfarande var traumatiserad av skotten i Ådalen 1931. Ådalskravallerna hade ägt rum nära brofästet i Lunde. Brobygget präglades av en tid då ingenjörskonsten inte sågs ha några begränsningar. Detta ledde till en katastrof och Sveriges värsta byggarbetsplatsolycka. Brospannet göts i en träform som var för vek. När endast 20 meter återstod brakade gjutformen och drog med sig byggarbetarna ner i älven varav 18 förolyckades. 1943 kunde bron slutligen invigas efter att ha färdigställts med en säkrare byggmetod. Under efterkrigstidens högkonjunktur och bilismens genombrott blev Sandöbron på 1950- och 60-talen en av landets stora sevärdheter som världens längsta bågbro i betong, ett rekord som varade ända till 1965.

Framme i Kramfors intar vi lunchsmörgås och kaffe på Träakademin. Här får vi en presentation av deras utbildning inom byggnadsvård och möbelsnickeri av verksamhetsledare Anja Westerlund och lärare Jacob Heissenberger.

I Dynäs/Väja passerar vi de bruksbyggnader professor Sven Ivar Lind ritade. Nyland var tidigare Ådalens viktigaste hamnplats och präglas av bebyggelse från tidigt 1900-tal. Här ser vi hamnplan där tidigare fartyg från hela världen lastade timmer och massa. I dag är det en plats präglad av öde affärsbyggnader från tidigt 1900-tal.

På Sandslån, en ö i Ångermanälven, träffar vi föreningen Ådalens Industrimuseum som i samarbete med Sandslåns Samhällsförening renoverar det gamla flottningsmuseet inrymt i en gammal arbetarbarack uppfört i engelskt tegel som kom som barlast med timmer- och pappersskeppen. Här ser vi modellen över världens största timmerskilje som fram till början av 1980-talet fanns vid Sandslån. Som mest arbetade 800 man med att skilja och sortera timret som kom flottat på älven. Bo R Holmberg berättar om sina egna erfarenheter av att arbeta på skiljet. På andra sidan viken från Sandslån får vi en guidning i Box f.d. Kraftverk, en industribyggnad från 1800-talet varifrån timmerskiljet försågs med elkraft. I den renoverade byggnaden drivs idag High Coast Distilleries som tillverkar whiskey.

På vägen tillbaka passerar vi även Mariedals gamla industrisamhälle. Här ser vi arbetar- och tjänstemannabostäder från tidigt 1900-tal och lämningar från sågverksindustrin.

Övernattning och middag på Hotell Hallstaberget i Sollefteå.

Foto: Mejtresor 2021

Lördag den 21 maj

Vår ciceron för dagen är tidigare kommunarkitekten i Sollefteå, Gunilla Rudehill. Med vår buss tar vi oss uppåt Ångermanälven mellan Sollefteå och Näsåker, en vägsträcka känd för sina vackra scenerier.

Framme i Näsåker besöker vi Nämforsen, Ångermanälvens viktigaste fångstplats för lax från stenålder fram till kraftverksbygget. Under stenåldern gick havsnivån i form av en djup vik ända upp till forsen. Peter Johansson chef för hällristningsmuseet visar oss hällristningarna som utförts under både sten- och bronsåldern. De tusentals ristningarna visar främst djurmotiv med älg och lax men även båtmotiv och människofigurer förekommer. På södra älvstranden har man funnit lämningar av en av Norrlands största forntida boplatser. Peter berättar om de senaste forskningsrönen kring hällristningarna och älgens viktiga symbolik i jägarfolkens världsbild.

Granne med hällristningarna ligger Nämforsens kraftverk. Kraftverket blev vid invigningen 1947 startskottet till en massiv utbyggnad av vattenkraften i Ångermanälven som med biflöden idag har över 20 kraftverk. Statliga Kungl. Vattenfallsstyrelsen (idag Vattenfall) uppförde kraftverket som blev ett viktigt symbolbygge och även kom att kallas Det kultiverade kraftverket, då hänsyn togs till att skydda de angränsande hällristningarna. Att hällristningarna kom att räddas kan till stor del tillskrivas riksantikvarie Sigurd Curman som engagerade sig starkt i frågan. Vi får en guidning i den stora turbinhallen där tre väldiga turbiner ger en effekt av 115 MW. I turbinhallen finns även Tyra Lundgrens storslagna stengodsrelief Älvens historia. Som en av dåtidens främsta konstnärer och en av den svenska konsten kvinnliga pionjärer fick Tyra Lundgren (1897–1979) i uppdrag att smycka det nya kraftverket. I Älvens historia berättar hon Ådalens historia från forntidens soldyrkare till de samtida timmerflottarna.

Foto: Mejtresor 2021

Efter förmiddagskaffe på Hällristningsmuseet tar vi oss till Ramsele medeltida kyrka. Vid kyrkan träffar vi restaureringsarkitekt Ola Månsson som berättar om den nyligen avslutade restaureringen av kyrkan. Vi möter också timmerman Florian Bohn som ansvarat för timmerarbetena. Kyrkan är troligen uppförd under sent 1200-tal eller tidigt 1300-tal och är Ramseles äldsta bevarade byggnad. Murarna är vitputsade och höga med få fönsteröppningar. Det branta taket och gavelröstena är spåntäckta. Inredningen är huvudsakligen från 1600- och 1700-talet och väggmålningarna är från sekelskiftet 1600. På höjden väster om kyrkan står en klockstapel i rödmålat trä med spånklädd lökkupol. Läget i landskapet är karaktäristiskt för älvdalarna; kyrkan ligger på en avsats ovanför Faxälven, väl synlig från vattnet och de omgivande nipbranterna. Med det centrala läget vid älven kan kyrkan ses som en markör för bygdens medelpunkt under medeltiden. Älven var den viktigaste kommunikationsvägen under denna tid och lång tid framöver. Ramsele gamla kyrka stod tom i nästan 70 år och återinvigdes år 1925. I samband med återinvigningen byggdes också klockstapeln. Inom kyrkomiljön finns även en prästgård som byggdes år 1879. Kyrkan och den omgivande miljön är riksintresse för kulturmiljövården.

Vi besöker sedan Ramsele hembygdsgård med vackert gårdstun från 1800-talet. Här intar vi även lunch. I Ramsele centrum ser vi torget med oförändrad 1950-tals bebyggelse, ett Vällingby i miniatyr i Norrlands inland som ger en bra bild av efterkrigstidens framtidstro i dessa bygder.

På eftermiddagen träffar vi åter Ola Månsson som visar sitt lantbruk i byn Holme, där han har odlingar och djur. Ola håller här på att renovera två gamla gårdar som stått övergivna i många årtionden. På markerna håller han svenska lantrasfår som med sitt bete öppnar upp det gamla igenväxta kulturlandskapet på niporna. Holme by är vackert belägen invid Ångermanälven. Bykärnan som finns kvar sedan tiden före laga skifte 1847 utgörs av fyra mycket välbevarade gårdar. Bebyggelsen, som huvudsakligen är från 1800-talet, är ovanligt oförvanskad såväl exteriört som interiört och ett stort antal ekonomibyggnader såsom bagarstugor, ladugårdar, stall, härbren, logar och jordkällare finns kvar. Området är en av Sollefteå kommuns allra bäst bevarade miljöer i sitt slag.

Trerätters gemensam middag på hotellet.

Foto: Mejtresor 2021

Söndag den 22 maj

Kl 07:00 – 08:30 frukost och utcheckning.

Resans sista dag börjar med att Gunilla Rudehill guidar oss på Österåsens gamla sanatorium som öppnande 1901 som Kungl. Norrländska lungsotssanatoriet. Sanatoriet, som är statligt byggnadsminne, var ett av tre rikssanatorier som finansierats av nationalinsamlingen till Oscar II 25-årsjubileum som regent. Arkitekt Fredrik Liljeqvist (känd för att bl.a. ha ritat Dramaten i Stockholm) fick uppdraget att rita anläggningen. Liljeqvist gestaltade sanatoriet med förebild från den svenska stormaktstidens slott och herresäten. Bland de byggnader vi ser är mortuariet, ett av ytterst få helt bevarade i Europa av dessa sjukhusbyggnader som innehåller både bårhus och andaktsrum.  Österåsen har blivit känt för den förnämliga konstsamling som byggdes upp av den mångårige överläkaren Helge Dahlstedt och hans hustru ögonläkaren Eva Mörner-Dahlstedt. Paret Dahlstedt kom att samla på konst med främst motiv från Ådalen och Lappland med verk av Helmer Osslund och Leander Engström.

På vägen från Ådalen till Sundsvall gör vi stopp för kaffe och lunchsmörgås. Avslut vid Sundsvalls station i samband med tågavgång kl. 14:05 mot Stockholm (tåg bokas på egen hand, biljetter släpps ca tre månader innan avresa). Ankomst Stockholms central kl. 17:38.

 

Anmäl dig här

Bli medlem i Svenska byggnadsvårdsföreningen här.

keyboard_arrow_up