fbpx

Fogmassa för yttertrappa i granit?

Vi lägger om gammal befintlig trappa i granit ingången till torp 1800-talets mitt.
Tror att det skall vara lite grov fog.

Svar:

Generellt så var ofta stentrappor kallmurade runt 1800-talets mitt, det vill säga att det inte fanns något mur- eller fogbruk.
Under trappornas levnad så uppstod rörelser och många blev fogade för att inte för mycket vatten skulle ta sig in i kärnan eller huset, då användes ofta ett kalkbruk men även lite senare in på 1900-talet cementbruk.
Ett tekniskt val för fogning av er trappa bör vara ett starkt hydrauliskt bruk, NHL 5 (natural hydralic lime, styrkeklass 5).
Vill ni ha ett grovt uttryck så kan ni välja en grov ballast exempelvis 0-4 mm.
keyboard_arrow_up