fbpx

Fogbruk till stengrund på stallbyggnad?

Jag planerar att renovera stallbyggnad på vår fastighet. Kan man fylla i fogarna i stengrunden med kalkbruk?
Det saknas bruk i stora delar av grunden. Det finns murbruk kvar i fogar men det är många fogar där man verkar ha använt cement. Ska cementen knackas bort?

Svar:

Av bilden att döma har det som du skriver nog suttit fogbruk där tidigare. Den låga grunden är utsatt för fukt och stänk och man får nog betrakta fogarnas puts som ett offerskikt som kan behöva förnyas med jämna mellanrum. Kanske tröttnade någon på det regelbundna underhållet och fyllde med cement? Cement är ju hållbart men det är för tätt och stelt för en naturstensgrund. Knacka bort cementen där det går och laga med hydrauliskt kalkbruk som har egenskaper som är ett mellanting mellan kalk och cement. Sen får man nog acceptera att det kan behöva förnyas ibland när mer cement lossnar eller kalkbruket vittrar.

Eventuellt blir det lite mindre fuktigt runt grunden om man anlägger en ett par decimeter djup grusbädd närmast muren som dränerar vattnet litegrann.

keyboard_arrow_up