fbpx
Ursprungligen var skorstensfogarna utförda med så kallad insatt fog då fogen löper cirka 1 cm innanför tegelstenarnas yta. Under åren har lagningar skett med planfog som ligger i liv med tegelstenarnas yta.

Skorstenar är hårt utsatta för väder, vind och kondens. En klassisk, tegelmurad skorsten är ändå en robust konstruktion med lång hållbarhet som kan under- hållas med enkla metoder – om det sker med viss regelbundenhet. Stephan Fickler ger oss några handfasta råd om hur man fogar om sin skorsten.

Om skorstenen är klädd med plåt utvändigt går den inte att inspektera utifrån. Tillståndet för inklädda skorstenar kan okulärt bara ske inifrån kanalerna vilket normalt kräver kamerautrustning. En sådan undersökning ger även besked om kanalernas tillstånd längre ned i skorstenen. Murverket i en skorsten som är inklädd med plåt och även har rör i kanaler, eller kanaler som är renoverade med material som bromsar fuktvandring, kan bli mycket dåligt utan att det syns. Om det finns misstanke om att fogarna är dåliga måste inklädnaden avlägsnas.

I takt med att många hus numera värms upp med värmepumpar istället för värmepanna påverkas skorstenarnas villkor genom minskad uttorkning. Skorstenarna besiktigas vartannat år och skorstensfejaren informerar om eventuella skador eller brister och åtgärdsbehov. För att slippa större åtgärder som demontering och ommurning av skorstenen ovanför taket kan man i god tid förlänga livslängden genom översyn och lagning av skorstenens murfogar.

Vissa till synes hårda fogar visar sig vara tunna och innanför har bindemedlet lakats ut helt. Sand rasar ut. Allt löst material knackas, borstas och skrapas bort. Alla fogar dammsugs för att ge bra fäste för nytt fogbruk.

Kom ihåg att allt arbete på skorstenar innebär fallrisk. Personsäkerhet tillgodoses med byggställning och fallskyddssele. Tänk också på risk för att material eller verktyg kan falla ned.

Skorstenens ursprungliga funktion var att leda ut rökgaser från eldning. Elden i sin tur behöver luft vilket skapar luftomsättning i bostaden. Man kan säga att både behov av värme och ventilation uppfylldes. Fram till slutet av 1800-talet leddes rökgaser från flera eldstäder ofta ut i en gemensam kanal. Senare fick varje eldstad en egen kanal hela vägen till skorstenskrönet, för att minska dels brandrisken, dels olägenheten att det rykte in i andra bostadsrum.

Sveriges skorstenfejarmästares riksförbund SSR har en branschstandard för besiktningar av eldstäder och rökkanaler. Vid en statusbesiktning bedöms skorstenens täthet, rökgaserna analyseras, anläggningens tryck och temperatur på brännbara byggnadsdelar mäts. Det finns även standardiserade besiktningar vid installation, överlåtelse och i samband med markarbeten. Besiktningarna kostar runt 2000 kronor, begär offerter från SSR:s medlemsföretag på www.ssrgodkänd.se

Före omfogning förvattnas håligheter och fogar med blomspruta. Håligheter och skrapade fogar fogas om med spackel och fogslev.

Före omfogning förvattnas håligheter och fogar med blomspruta. Håligheter och skrapade fogar fogas om med spackel och fogslev. Bruket för omfogning är hälften luftkalkbruk och hälften hydrauliskt bruk. Båda finns att köpa färdigblandade i 25-kilos säckar. Principen är att bruket skall vara svagare än stenen. Fogarna jämnas av och stenarna rengörs med borste och vatten.

Om man rengör för tidigt, innan bruket stelnat lagom, smetar man ut bruk på teglet, om man väntar för länge sitter det fast. om bruket fastnat kan man rengöra med »grovrengörare« på vinkelslip eller borrmaskin. Det finns även murtvättmedel, syra, följ anvisningen noga. Murbruket behöver en månad frostfritt efter murningen. eftervattna dagligen i en vecka, oftare om det är varmt.

Underhållet är färdigt och skorstenens livslängd har förlängts med åtskilliga år.

Om det fattas bruk i fogarna invändigt i kanalerna kan man på motsvarande sätt fylla på så långt det går att komma åt. Plugga rökgångarna med till exempel skumgummi (gammal madrass) så att man inte spiller ner murbruk i rökgången.

 

 

keyboard_arrow_up