fbpx

Frågeställare: Don Gustavo
I nr 2 2015 Gård&Torp sid 62 andra stycket, skriver artikelförfattaren Per Zackrisson: ”Putsa och foga grundmuren med hydrauliskt kalkbruk.” Däremot står det i femte stycket samma sida: ”Putsa alla fogar med lerbruk… Pratas det om olika saker eller vad gäller?

Svar:
Till att börja med en liten reservation eftersom vi inte kan svara för vad som skrivs i tidningen Gård och Torp: Byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening som ”ägs” av våra medlemmar och tidningen Gård och Torp ingår i Bonnierkoncernen. Per Zackrisson har länge varit ett av Byggnadsvårdsföreningens ideellt arbetande länsombud men han skriver liksom flera andra av våra länsombud även åt Gård och Torp.

Med den reservationen kan jag svara att det hydrauliska bruket är avsett för utsidan och leran är till för insidan. Lera förekommer ovanför grunden i ytterväggar, tex på många av de traditionella skånelängorna, men då är den normalt skyddad från regn och väta med kalkfärg. En grund är utvändigt mer utsatt för markfukt och regnstänk än väggen och behöver därför vara mer motståndskraftig. Därför rekommenderar Per Zackrisson hydrauliskt kalkbruk som är starkare än kalkbruk men svagare än cementbruk som kan förorsaka andra skador på den här typen av grunder. Invändigt i grunden är leran ett bra material för vindtätning, särskilt på ojämna ytor och dessutom täpper den igen hål för smådjur. En bra vindtätning runt husets inre väggar är den mest effektiva åtgärden för att få ett varmare golv. En liten kommentar i sammanhanget är att man inte nödvändigtvis behöver byta den gamla fyllningen om den är torr och luktfri. Har husgrunden fungerat ett par hundra år så är den sannolikt en bra konstruktion.

keyboard_arrow_up