Foga granitgrund

Frågeställare: Maria i Lysekil
Hej! Jag bor i ett hus byggt 1895. Trähus med granitgrund byggt rakt på leran. Nu håller vi på att renovera källaren för att kunna använda den till lite mer än bara förvaring av bråte. Vi har sänkt golvet ca 20 cm genom att gräva ut lera, lägga in makadam och gjutit en golvplatta. Väggarna är dubbla av granit nästan 1,5 m tjocka med mellanrum mellan. verkar som det är fyllt med sand, sågspån och annat bös. Sedan tidigare är väggarna fogade med kalkbruk gissar vi och på sina ställen börjar fogen släppa och ”böset” mellan väggarna läcker in. Huset mår bra och andas, även att det är kallt och stundtals lite fuktigt i källaren vid våt väderlek så finns det inga problem med fuktskador eller liknande. Så vill vi så klart att det ska fortsätta vara, att huset ska kunna andas. Vi gissar att det är kalkbruk vi ska fortsätta använda för att foga väggarna, men hur ska vi få det att fästa på ett bra sätt? Som det är nu gör håligheterna bakom att det är svårt att få till en fog som fäster. Vi har funderat på att peta in stenull som kan fungera som fästmaterial till fogen, men vi vill ju heller inte göra något som riskerar att väggarna börjar dra fukt… Är det totalt nej för cement eller kan man använda sig av en svag blandning för att få det att hålla bättre?

Svar:
Normalt är den här typen av naturstensgrunder mycket gedigna. Men de är samtidigt känsliga för ändrade förutsättningar och på bilden ser det ut som om ni har eller har haft en rörelse? Ett bondknep för att kontrollera om rörelsen är pågående är att spackla rent gips på något ställe över skarven. Minsta rörelse syns då genom sprickbildning i gipset.

Den här typen av naturstenskällare mår bäst av att förbli källare. Om ni till exempel vill höja temperaturen i källaren kommer ni att få accellererad saltvittring på insidan med bomputs och vittrande murfogar som följd. Och en dränering för att minska fukten i murverket riskerar att påverka murverkets bärighet och förorsaka fler sättningar.

Fyllningen i skalmuren är viktig för isolering och en normal fukttransport, det skall inte vara några hålrum. Återfyll så mycket det går, men jag är tveksam till stenull. Den har svårt att avge fukt och det är viktigt just i fogen att fukten kan vandra. Kanske kan ni använda leca?

Anledningen att man inte vill foga eller putsa med cementbruk är att det är för starkt och tätt. Fuktvandringen stoppas och hela murverket blir uppfuktat innaför fogen. Bäst är kalkbruk men eftersom det lufttorkar kan inte fog- eller putslagret vara tjockt. Till fogbruk skulle ni kunna använda ett svagt hydrauliskt bruk som torkar bättre.

Invändigt är det bra att putsa med kalkbruk, det fungerar som en offerputs som förnyas vid behov., dvs att det skyddar fogarna och murverket genom att det själv vittrar. Om ni vill måla behöver det vara en diffusionsöppen färg.