Frågeställare: Karl Ljungvall
I boken Så renoveras torp och gårdar omnämns att man förr i tiden byggde ut sina timmerhus, t ex en enkelstuga till en framkammarstuga. Hur gjorde man? Hur gjordes skarven mellan det gamla och det nya? Jag har svårt att se framför mig hur man knutade in en huskropp i den redan befintliga knuten!? Högg man ned de gamla knutarna och högg ett spår i de nya stockarna, som s a s passade i en avsmalnad knutskalle, eller bytte man stockar även i den ursprungliga väggen?

Svar:
Jag har sett några förlängda hus i Småland. De har inte varit ihophuggna. Endast låsta med enstaka bult eller plattjärn, gäller både väggar och åsar.