Fönster, färg…

Frågeställare: Maja
Hej!
Jag är en akademiker, med viss händighet i blodet, med passion för, kulturarv, arkitekturhistoria och byggnadsvård. Jag tänker mig att jag ska sadla om och på olika sätt skriva inom de här ämnena.
Jag tänker mig också att jag inte kommer att klara mig enbart på skrivandet utan behöver en syssla till. Vilket också vore roligt att ha. Det ligger nära till hands att utbilda mig inom ett hantverk för byggnadsvård, t.ex. fönsterrenovering eller måleri.

Jag bor i södra Sverige. Frågan är:

Finns det tillräcklig efterfrågan (i södra Sverige) för t.ex. renovering av fönster? Jag träffade en kvinna i Skåne som påstod att hon hade alldeles för mycket jobb än vad hon hann med, men ja… kan det vara en generell bedömning av intresset för att anlita hantverkare?

Var kan jag hitta lämpliga utbildningar för dessa hantverk, i ett närområde av Blekinge, Skåne, Halland, Småland?

Vad finns det förutom fönster och måleri som jag skulle kunna ägna mig åt?

Jag skulle gärna vilja ägna mig åt byggnadsvård resten av livet, både i teorin och i praktiken – hjälp mig!

Svar:
Nummer 2 2011 av vår medlemstidning Byggnadskultur har ”Utbildning” som tema. Där hittar du det mesta du söker. Om du inte har den finns den i vår webbshop (http://www.byggnadsvard.se/tidsskriften/byggnadskultur-2011-2).
Det finns många som anordnar kurser och utbildningar om fönsterrenovering, Skansen i Stockholm, Allbäcks i Ystad och Byggnadsapoteket i Billnäs/Finland för att nämna några med varierande längd.
Akademiska utbildningar till byggnadsantikvarie eller motsvarande ges vid Högskolan på Gotland och Göteborgs universitet. Det senare har en avdelning i Mariestad med utbildningar inom bl.a. bygghantverk med inriktningen mot trä och även en ny utbildning inom traditionellt byggnadsmåleri.