fbpx

Flytt av bod med falsat plåttak

Frågeställare: PG

Vi har möjlighet att köpa en gammal fin bod och flytta den till vårt lilla torp, en resa på c:a 1 mil, för att där användas som extrastuga vid besök. Boden har använts på en större gård, men står nu och förfaller efter att den flyttades undan för ett tiotal år sedan. Ett problem med att flytta den är att storleken gör att det krävs en stor kranbil med följebil, då storleken är c:a 4 m bred vid taket och över 4,5 meter hög. Det är dessutom tveksamt att den ens går att flytta pga av höjden. Kostnaden blir i alla fall väldigt hög. Boden är byggd av stående reglar, är oisolerad och har liggande panel på in-och utsida. Syllen är rutten och måste bytas och därför känns det lockande att helt enkelt plocka ner boden bit för bit efter att delarna har märkts upp. I samband med att den byggs upp kan man då byta syllen, renovera fönstren, isolera väggen med linisolering samt byta det trasiga golvet. Min fråga är hur man gör med det falsade plåttaket. Det verkar vara i gott skick förutom lite ytrost. Jag skulle därför vilja försöka behålla det. Den enkelfalsade plåten ligger idag bara på en väldigt gles panel och jag skulle helst vilja lägga ett spontat tak med papp under dagens plåt. Är det rimligt att kunna spara plåttaket och hur gör man då vid flytten? Ta isär det, eller försöker flytta det i ett stycke?

Svar:

Planen att demontera boden i delar låter klok. Men det är svårt att demontera plåten i delar för att sedan återmontera på ny plats. Plåten får sprickor där den viks vilket leder till skador och det är svårt att passa ihop delarna exakt igen. Säkrast är att transportera hela pyramidtaket i ett stycke på en vridstyv ram. En erfaren plåtslagare kan eventuellt hitta någon kreativ lösning efter besiktning på plats.

keyboard_arrow_up