Flytspackel på lergolv

Hej!
Ställde frågor om skumglas och lera tidigare under ”Renovering av torpargrund med skumglas” (27 december, 2020). Detta ledde till en del efterforskningar och därefter även ett utförande. Nu så här lite drygt 10 månader senare så är skumglas och lera på plats och på halva undervåningen har vi nu lagt tillbaka det ursprungliga trägolvet på ca 30mm lera. På den andra halvan av undervåningen gick inte trägolvet att rädda, därför har vi nu lagt ca 80mm lera (med golvvärme) där och har för avsikt att lägga ett kalkstensgolv på den ytan. Golvleverantören rekommenderar fästmassan Ardex X32 till kalkstensgolvet men de kunde inte svara på vilket typ av flytspackel vi skulle använda för avjämning. Jag har inte heller lyckats hitta någon annan med kunskap om vilken typ av flytspackel som ska användas som underlag för fästmassan och som kan användas på lergolv. Har ni några rekommendationer här? hur bör man resonera vid val av flytspackel/avjämningsmassa?

Svar:

Att arbeta i äldre hus med traditionella metoder funkar ofta väldigt bra och att arbeta i moderna hus med moderna material brukar också fungera bra.
Det som är svårare är när man blandar äldre hus och material/ utföranden med  moderna material och systemtänk (använder du ett material så måste du ta hela systemet).
Din frågar belyser detta ganska väl.
Mitt förslag är att fullfölja arbetet med lergolvet med traditionella material och utförande. Detta ställer dock lite mer krav på den som ska utföra arbetet men är inte omöjligt även för en lekman. Förslaget är därför att fortsätta använda lera även till plattläggningen.
Att lägga stengolv (tegel, kalksten, skiffer etc) i bruk är en gammal tradition och det fungerar bra. Läggningstekniken är uppbyggd av två lager, ett utfyllnadsbruk och ett sättbruk . Utfyllnadslagret är till för att skapa en stabil och jämn grund för att sedan lägga stenen i sättbruket. Här har man använt både lera och kalk.
Hur tjocka lager beror på underliggande konstruktion (erfarenhet eller beräkning). Sättbruket bör vara minst 2-3 cm tjockt och här är det viktigt att få bra fäste mot plattan/ stenen.
Det är lättare att få ett bra resultat med stora (areamässigt) plattor/ sten än med små då de små har en större tendens att ”vicka” loss under användningsfasen.
Jag avråder att använda moderna system med flytspackel etc. på den sortens konstruktion som du beskriver. Väljer du att gå på leverantörens råd så tycker jag att du ska be om ett hembesök och en skriftlig utförandebeskrivning.