fbpx

Fläckborttagning

Förutom tidigare nämnda lösningsmedel och mekaniska metoder bör man även prova baser som målarsoda (natriumkarbonat) och ammoniaklösning, syror som utspädd saltsyra, utspädd salpetersyra, oxalsyralösning och vätesuperoxid. (Klorbaserade blekmedel som klorin och kalciumhyperklorid utgör nödlösnig.)

Det finns även en mängd råd att tillämpa i specifika situationer, här följer ett urval. Man skall prova mycket försiktigt eftersom råden inte är allmängiltiga.

Uttorkat eller avlutat trä i möbler och snickerier bör inte linoljas. Prova i stället tavelfernissa (finns blank och matt i affärer för konstnärsmaterial) som förtunnats med vegetabilisk terpentin. Då återför man harts till träet och behandlingen missfärgas inte med tiden.

Fläckar på kalksten kan ibland avlägsnas med sodavatten. Annars kan ren såpa (ju billigare desto bättre) eller glycerol (=glycerin) fungera. Om glans önskas kan man använda bonvax eller paraffinolja i luktfri petroleum ca 1:10. För grov rengöring kan man prova något ammoniak i ljummet vatten. I värsta fall mycket utspädd saltsyra, (häll alltid en syra i vattnet, aldrig tvärtom).

Märka fläckar på ek (vin, hundkiss m. m.) behandlas med utspädd saltsyra eller ibland oxalsyra. Ljusa fläckar med väl utspädd ammoniaklösning eller målarsoda. Feta fläckar på ek tas bort med T-sprit eller aceton. Färgade fläckar (gräs, frukt osv.) kan ibland behandlas med vätesuperoxid eller annat blekmedel.
Andra obehandlade träslag kan behandlas på liknande sätt.

Polerat trä kan ofta underhållas med något av de bägge klassiska bonmedlen, Carnusol eller American, prova på undanskymd plats vilket som fungerar bäst.
Vita ringar på polerat trä av glas och flaskor. Här finns främst två möjligheter:

a) Ofta är möbeln shellackbonad, och då kan skadan åtgärdas genom att man lätt, snabbt och försiktigt påför T-sprit med pensel. Använd en liten spetsig vattenfärgspensel och bearbeta inte ytan då den är fuktig. Då den efter en kort stund torkat far man avgöra om behandlingen skall upprepas.
b) Ger spriten ingen som helst effekt kan ytan vara cellulosalackad. Då kan man prova med thinner och för övrigt förfara på samma sätt. Vädra noga!

På helt moderna lacker kan ibland blank tavefernissa ge hyggligt resultat vid liknande användning.

Oxiderad koppar, mässing, brons och andra material som missfärgats av dessa oxider kan man behandla med väl utspädda syror, liksom kalkbeläggningar på glas och porslin. Syran hälls i vattnet! Använd kärl av plast, glas eller porslin samt plasthandskar. Metallföremålen sköljs i svag salpetersyra i vatten. Tillsätt portionsvis syra tills en önskad men kontrollerbar effekt uppnås.

Oxider och kalkfläckar kan behandlas med en på liknande sätt spädd saltsyralösning i vatten.

Klassiska rengöringsmedel som kommit i skymundan är, förutom de enkla såporna, såpsprit och ammoniaksprit. T-sprit med en mindre tillsats såpa eller ammoniak används rent eller som tillsats i tvättvattnet,

Förgyllda föremål bör man aldrig själv rengöra utom med mjuk damvippning.

Pontus Tunander

3/1998

keyboard_arrow_up