Fjärde gasklockan, Värtans gasverk

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 09-04-2014

Rivningshot. Fjärde gasklockan i Värtans gasverk, uppfört 1932, i stadsdelen Hjorthagen i Stockholm hotas av rivning. Värtagasverket levererade stadsgas till Stockholms gasnät och den första gasklockan uppfördes 1893. Denna kompletterades med en andra klocka år 1900 och en tredje år 1912. Den fjärde gasklockan uppfördes år 1932. Idag är endast en klocka i drift, klocka 5 uppförd 1972. Den fjärde gasklockan är sedan drygt 80 år ett landmärke i Stockholms stadsbild. Anläggningen som helhet besitter ett stort kulturhistoriskt värde och redan 2004 väcktes fråga om byggnadsminnesförklaring av gasverket med sina fem gasklockor. Något beslut i frågan har dock inte kommit. Enligt Stockholms stads byggnadsklassificering är hela gasverksbebyggelsen blåklassad d.v.s. att den motsvarar kraven för att bli byggnadsminne. Men nu hotas alltså gasklocka 4 av rivning. Kommunstyrelsen i Stockholm har den 26 mars 2014 godkänt detaljplanen för gasklocka 3 och 4. Den innebär att den fjärde gasklockan ska rivas för att ge plats för ett femtio meter högre bostadshus. I ett internationellt sammanhang är gasverkets fem klockor ett enastående minnesmärke över den globala utvecklingen av gasindustrin under 18- och 1900-talet. Det beskedet har The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) lämnat i öppet brev till borgarrådet Sten Nordin den 11 mars 2014. TICCIH är en internationell organisation som bildats för att ta till vara världens industriella kulturarv och som i den rollen är sakkunnig rådgivare till Unescos världsarvskommission. I brevet hävdar kommitténs ordförande, professor Patrick Martin, bestämt att en rivning av den fjärde gasklockan allvarligt skulle skada Värtaverkets historiska betydelse.