fbpx

F.d. tingshus, Sandåkern 7, Brogatan 1, Umeå

Län: Västerbottens län
Ort: 
Umeå
Datum: 
2023-04-19

Planer finns på att ersätta en del av den värdefulla 1950-talsmiljön på f.d. Tingshustomten i Umeå.

Tingshuskomplexet, som ersatte det tidigare från 1879 på samma plats, ritades av arkitekt Karl J Karlström (1904-1969) 1955 och invigdes 1958. Det utgörs av tre byggnadskroppar, med en förgård mot Broparken och vägen ner till gamla bron över Umeälven. Dessa har genomgående drag trots individuella utformningar för sina olika funktioner. Tingssalar i mitten, kontor mot Storgatan och bostäder vid älven. Baksidan mot väster på den relativt lilla fastigheten gränsar mot Lasarettstomten från 1784 med dess byggnadsminnen. Trots bristande omsorg är tingshuskomplexet en 1950-talsmiljö av hög kvalitet. Både i sin utformning och sina påkostade material som skiffertak och koppardetaljer.

Detalj av stuprör.

I byggnadsordningen Väst på stan, sid. 41, vänster spalt, har Tingshuskomplexet blåprickats som ”Särskilt värdefull enskild byggnad”:

”Sandåkern 7. Brogatan 1
F d tingshus. Skickligt komponerad byggnad för tingsrätten i övre Norrland, med tingssal omgiven av kontorsflygel mot Storgatan i norr och bostadsflygel mot älven i söder. Skiffertak. Stuprör och takets plåtarbeten i koppar. Dekorativt murade fasadkrön och fönsteromfattningar. Tre entréer, sinsemellan olika, men alla med för 50-talet karaktäristiska kvaliteter. Omsorgsfullt planerad förgård mot Broparken i öster. K Karlström 1955.”

Tingshuset 1958

Trots detta föreslås att en av de tre samverkande byggnadskropparna ska ersättas med en ny byggnad. Umeå kommun förklarar att ”utgångspunkten i planarbetet är att det nya huset ska ha en nockhöjd och byggnadshöjd som inte är högre än det norra huset.” Alltså 1-2 våningar högre än det befintliga. Det är förvisso en förbättring från det tidigare förslaget som presenterades i media: ett 12-våningars punkthus. Men tingshuskomplexet har ett bevarandevärde i sig själv som behöver respekteras.

På Umeå kommuns hemsida står att läsa att:

”Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Syfte är också att respektera riksintressen.”

Vidare i ett protokollutdrag från 2018 står bland annat:

”Sökanden anger i ansökan att befintligt bostadshus har radonproblematik och önskar ersätta det med nytt. Ny byggnad beskrivs som suterränghus med tre våningar mot norr och fyra mot älven i söder. Enligt ansökan önskas något större ariell byggrätt än befintlig.”

Då Tingshuskomplexet är en välbevarad och sammanhängande miljö, typisk för 1950-talets arkitektur, bör det skyddas.

keyboard_arrow_up