Fd stationshuset i Fiskeby, Norrköping

Län: Östergötland
Ort: Fiskeby
Datum: 08-10-2014

Den gamla stationsbyggnaden i Fiskeby, uppförd 1873, hotas av rivning. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och i en bebyggelseinventering från 1976 klassades den som skyddsvärd bebyggelse. Trafikverket avser lämna in en rivningsanmälan och till våren ska det övergivna stationshuset vara jämnat med marken. Norrköpings kommun har lagt upp planer för området där en helt ny infart till Norrköping västerifrån ska stå färdig inom tre år. Fiskeby-marken behövs för ändamålet.

Uppdateringar
Byggnaden är riven.

Externa länkar
Fiskeby station, spårlöst försvunnen | 2016-03-21
Anrika Fiskeby station ska rivas
Bortglömd men fortfarande intressant – Fiskeby station | NT.se 2011-10-21